"Ik zeg wat ik denk, en doe wat ik zeg. At your Service!"

(Pim Fortuyn, tijdens het congres van Leefbaar Nederland 25 november 2001)
 
"Ze kunnen me van de wereld rammen, maar mijn ideeën blijven bestaan".
(bron: website LPF)

"Ga niet uit van het haalbare, maar van het denkbare"
(bron: interview Elsevier 1 september 2001)

"Wij Nederlanders zijn niet meer geïnteresseerd in ons erfgoed en onze voorouders. Wij kennen onze geschiedenis slecht en weten zodoende niets over onze culturele identiteit en zijn ons onbewust van de vele verworvenheden, waarvan de democratie er één is". 
(Bron: AD Tijdsdocument, de opkomst, moord en nasleep).

"Ik zal niet zeggen dat Nederland vol is, maar wel behoorlijk druk. In mijn ogen zelfs een beetje te druk", tijdens zijn inauguratiespeech bij Leefbaar Nederland.
(TV-journaal 26 november 2001)

"De multiculturele samenleving is voor velen niet zo gezellig. Mensen schrikken van teveel talen, teveel culturen. Ze zien criminaliteit, verpaupering, en voelen zich ontheemd in hun eigen stad".
(Bron: AD Tijdsdocument, de opkomst, moord en nasleep)

"Als je hier in de Polder een beetje scherp debatteert, roepen ze al snel dat je ruzie maakt. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik weet best dat er in de politiek compromissen gesloten moeten worden. Ik ben niet gek. Maa dat betekent niet dat je je uitgangspunten met een mond vol meel moet uitdragen".
(Bron: AD Tijdsdocument, de opkomst, moord en nasleep)
 
"Ik heb d'r zin an. At your service", tijdens de inauguratiespeech bij Leefbaar Nederland.
(TV-journaal 26 november 2001)
 
"Ik word de nieuwe minister-president. Vergis je niet, ik word de nieuwe minister-president", roept een geëmotioneerde Fortuyn nadat het bestuur van Leefbaar Nederland hem de wacht heeft aangezegd.
(Bron: TV-journaal, 9 februari 2002).
 
"Weg met het subsidiesocialisme. Het heeft ertoe geleid dat miljoenen mensen aan de kant staan en niet meer weten hoe plezierig het is om iets te ondernemen. Weg bij dat loket, want daar krijg je wel je geld, maar moet je ook je ziel inleveren", tijdens zijn inauguratiespeech bij Leefbaar Nederland.
(Bron: AD Tijdsdocument, de opkomst, moord en nasleep).
 
"It's a bloody shame!"
(Stopwoord dat Fortuyn te pas en onpas gebruikte)
 
"Dit moet stoppen, deze demonisering. De heer Kok moet stoppen om mij in een hoek te stoppen. U bent ook MIJN minister-president, meneer Kok", na het "taartincident" tijdens de persconferentie van "De puinhopen van Paars".
(Bron: TV-journaal 13 maart 2002)
 
"Ik heb alles ingezet: mijn geld , mijn carriére, mijn psyche, alles!"
(Bron: LPF website)
 
"Ik denk dat ieder mens een opdracht heeft in zijn leven. Het is mijn taak om te doen wat ik nu doe. Dat komt neer op een complete verbouwing van dit land. Dat lukt het best als ik minister-president word."
(Bron: AD-Tijdsdocument, nooit gepubliceerd dubbelinterview met Melkert)
 
"Ook al word ik geen premier dan ben ik het toch. Zo word ik ook door heel veel mensen gezien. De politiek schreeuwt om een turn around, dan moet je de dingen voordoen. Precies, politiek op lokatie."
(Bron: Interview met Elsevier, 1 september 2001)
 
"Het is niet een kwestie van u vraagt en wij draaien. Wie veranderingen in dit land wil, zal in beweging moeten komen!" 

Uitspraken over de Islam

"Als ik het juridisch rond zou kunnen krijgen, dan zou ik gewoon zeggen: er komt geen islamiet meer binnen! Maar dat kan ik niet rond krijgen. De islam is achterlijk, ik zeg het maar, het is gewoon een achterlijke cultuur".
(Bron: Volkskrant, 9 februari 2002)
 
"Heb ik weleens eerder met moslims gesproken? Ik ga zelfs met ze naar bed, meneer de Imam. En daar zetten de gesprekken zich met een behoorlijke diepgang voort. Maar ik moet toegeven dat ik nu voor het eerst me een échte imam aan tafel zit." als antwoord op een vraag van "imam" Abdullah Haselhoef.
 
"Binnen het islamitisch cultuurgebied zijn vrouwen ondergeschikt aan mannen. Dan zeggen ze wel dat die vrouwen zich uit vrije wil helemaal met een hoofddoek bedekken. Ammehoela! Ik wil een massieve emancipatiepolitiek voor achterstandsbuurten waar deze vrouwen wonen. Die meiden op de universiteit met een hoofddoekje, prima. Ik maak me veel meer zorgen over die woonwijken waar islamitische vrouwen beperkt zijn tot het huishouden en wat winkelen. Dat vind ik een grof schandaal."
(Bron: AD Tijdsdocument, de opkomst, moord en nasleep)
 
'Je moet de moskeeën zien als mantelorganisaties. Dat betekent: controleren wat daar wordt gezegd. Een fundamentalist die roept dat onze vrouwen hoeren zijn en homo's minder dan varkens is aan de beurt. Dan moet er worden opgetreden. Punt. De CPN is in Nederland nooit verboden, maar de BVD infiltreerde wel. Zo hoort het. Goed kijken wat er gebeurt.
(Bron: Interview in Elsevier met Hugo Camps, 01-09-2001)
 
"Christelijke inwoners in Nederland, zoals op de Veluwe, hebben moreel meer rechten dan islamitische nieuwkomers, omdat christenen al eeuwenlang hebben bijgedragen aan de opbouw van ons land".
(Bron: NOS, 3 februari 2002)
 
"Op de vraag of hij een islam-hater is, zegt de lijsttrekker van Leefbaar Nederland: "Ik haat de islam niet. Ik vind het een achterlijke cultuur. Ik heb veel gereisd in de wereld. En overal waar de islam de baas is, is het gewoon verschrikkelijk"
(Bron: interview met Volkskrant, 9 februari 2002)
 

Over de seculiere maatschappij

"We hebben er in onze contreien wat eeuwen overgedaan en er rivieren bloed voor vergoten, maar het uiteindelijk voor elkaar gekregen : de scheiding van Kerk en Staat. Godsdienstige overtuiging en kerkelijke organisatie zijn volstrekt particuliere zaken. Het is de zaak van de burger zelf en de overheid treedt daar zeer terughoudend tegenover op. Tegenhanger daarvan is dat niemand in het publieke domein op ongevraagde en ongewenste manier wordt geconfronteerd met deze overtuiging!"
 

Over immigratie

"Ik sta voor dit land, voor alle mensen die hier zijn, dus ook de mensen die van buiten zijn gekomen. Maar absoluut niet voor de mensen die nog willen komen. De grenze gaan écht dicht. Hier komen geen echte asielzoekers. Dat is het grote probleem. Negentig procent is economisch vluchteling".
(bron: AD Tijdsdocument)
 
We moeten stoppen om de grenzen wagenwijd open te zetten. Laten we eerst de problemen met de aanwezige immigranten oplossen. Iedere huisvrouw kan u vertellen dat u eerst de kraan dicht moet draaien als u gaat dweilen."
(Bron: TV)
 
"Veertigduizend asielzoekers per jaar, dat is in vier jaar tijd een stad van een omvang van Groningen. Dat moeten mensen zich eens even goed realiseren. En dan veelal; enkele reis onderklasse." 
(Bron: interview met Volkskrant, 9 februari 2002)

Over andere politici

"Vrouwen als Netelenbos, Jorritsma en Sorgdrager zitten op die plekken omdat ze een vagina hebben",
over de excuus-truusen in de politiek
 
"Minister Borst is een grotere bedreiging voor de Nederlandse volksgezondheid, dan Osama bin Laden", refererend aan de wachtlijsten.
(Bron: Kersttoespraak 2001 in Business Class, RTL5)
 
"Kok is een ramp".
(Bron: AD Tijdsdocument, de opkomst, de moord, de nasleep)
 
"Wouter Bos, dat is een lekkere vent, daar zie ik wel wat in"
(Bron: TV)

"Eigenlijk de enigen waar ik niks mee heb, maar dat vind ik ook niks, zijn die krullenbollen van D66."
(Bron: Interview met De Volkskrant, 9 februari 2002)
 
"Paars heeft de kas geplunderd. Melkert laat onbetaalde rekeningen achter (ESF-fraude). We beloven geen lastenverlichting, maar we willen een rechtvaardiger belastingsysteem dat de de werkelijke koopkracht per bevolkingsgroep in het oog houdt."
(Bron: De Telegraaf, 4 mei 2002, vergelijking van verkiezingsprogramma's)
 
"Jan Marijnissen is in een recent verleden ook een factor van betekenis geworden. Hij heeft op een briljante wijze een deel van het electoraat een stem gegeven. Ik bewonder die man zeer."
 
"Kok is bang voor mij. Niet alleen vanwege mijn intellectueel geweld, maar omdat hij een kwaad geweten heeft. Voor Kok telt alleen de BV Kok vooruit. Kok zou nooit het besluit om weg te gaan hebben genomen als hij geen zicht had op de contouren van een volgende carrière. In Brussel of elders."
 
"De inzet van Paars was het breken van de regentencultuur. We hebben alleen maar nieuwe regenten gekregen, nu dan van de PvdA. Ook daarom is het tijdperk Lubbers nooit afgesloten."
 
"Dat iemand als mevrouw Borst acht jaar lang mag falen op zo'n post is van een ongekend cynisme."
 
"Het siert Bolkenstein dat hij het probleem van de islam op de agenda heeft geplaatst, maar verder is hij niet gekomen. Bolkenstein is geen conceptualist. Hij wist niet wat machtsvorming is, en daarom is hij als politicus overschat." 
(Bron: Interview met Elsevier, 1 september 2001)
 

Over natuur en milieu

"Die broeikaspraatjes maken me doodziek"
Van de milieubeweging moest Fortuyn weinig hebben
(Bron: AD-Tijdsdocument)
 
"Een milieuprobleem? Dat bestaat helemaal niet in Nederland"
(Bron: AD-Tijdsdocument)
 
"Wij wonen hier in een stadstaat en niet in een land. Je moet wel een paar parken goed onderhouden hoor, maar dat is het dan."
Fortuyn vond natuurbeheer niet nodig en moest zelfs erg om het idee lachen
(Bron: AD-Tijdsdocument)
 
"De troep die mensen op straat gooien vind ik een groot maatschappelijk probleem (...). Moet u hier in Rotterdam de stad eens zien als er weer eens een feestje is geweest. Wat een onfatsoenljke mensen en wat een onfatsoenlijke overheid die niet genoeg bakken neerzet, denk ik dan"
Fortuyn over een milieu-aangelegenheid die hem wel bezighield. (Bron: AD-Tijdsdocument)
 

Over zichzelf

"Het is een Nederlandse gewoonte om van het haalbare uit te gaan. Ik plaats daar tegenover dat het dénkbaar moet zijn en kijk dan of het haalbaar is."
 
"Met gelijkheid heb ik niets. Wel met gelijkwaardigheid, 
maar dat vind ik écht iets anders. Als mens staan we allemaal naast elkaar. Maar niet iedereen is gelijk en dat vind ik wel mooi. Juist de verschillen zijn interessant. Ik acht mezelf niet hoger dan anderen, maar wel anders. Dat wordt vaak versleten voor ijdelheid en arrogantie, maar dat gevoel heb ik daar niet bij."
 
"Ik ben een driftig man: mijn emoties moet ik natuurlijk kunnen beheersen, maar dat lukt niet altijd."
(Bron: In de Telegraaf, 19 februari 2002)

"Wat ik wil is een Kennedy-achtige uitstraling. Open, stijlvol en energiek.''
(Bron: boek, In de ban van Fortuyn)
 
"Als je onsterfelijk wilt worden, moet je wel op tijd doodgaan".
(Bron: Jan 't Hooft, in een terugblik op Fortuyn, 10 mei 2002)
 
"Ik ga er in beginsel van uit dat men mij de waarheid vertelt en kom dus wel eens bedrogen uit. Dat is nu eenmaal de prijs die je betaalt voor vertrouwen. Dat is ook niet zo erg. Het is in ieder geval beter dan leven in achterdocht.''
(Bron: Interview dagblad Trouw, De Tien Geboden, 1998)
 
"Kan niet, bestaat niet"
 
"Naief? Wellicht, maar dan hoop ik dat wel de rest van mijn leven ook te blijven. Ik heb geen zin in een leven, waarin achterdocht en gekonkel regeert."
(bron: voorwoord toenmalige website LPF)
 
"Kan Niet ligt op het kerkhof, en Wil Niet ligt ernaast"
 

A-sociale instelling?

,,Ik ben er niet voor de bankzitters, voor de mensen achter de geraniums. Die zijn voor Melkert en Rosenmöller. Ik ben er voor de mensen die iets van hun leven willen maken. Die zeggen: we leven maar één keer. Die zeggen: kan niet bestaat niet. Die mensen willen we helpen.''
 
"Wij laten de burgers aan de onderkant niet barsten', we gaan ze aanmoedigen.'' 
(Bron, uit "Ontembaar medium door Jutta Chorus)
 
"Ons voorstel is de WAO te splitsen in twee verzekeringen: de bestaande WAO voor ziekten die door het werk zijn veroorzaakt en een nieuwe, liefst particuliere vezekering voor andere ziekten. Op deze wijze wordt de toestroom beperkt en voorkom je dat werkgevers alleen kerngezonde mensen aannemen."
(Bron, De Telegraaf, 4 mei 2002, vergelijking verkiezingsprogramma's)


Over oorlog

"Hoe graag ik het ook zou willen: absoluut pacifisme is in deze eeuw - na de uitroeiing van zes miljoen joden - iets heel moeilijks geworden."
 
"Ik kan de redenen die worden aangevoerd om de bombardementen te rechtvaardigen wel begrijpen, maar ik vraag me af of het op de lange duur zal helpen."
(over de oorlog in voormalig-Joegoslavië)
 
"Niets doen lijkt even gemakkelijk te beargumenteren als ingrijpen. Ik word van die almaar durende televisiebeelden verschrikkelijk depressief."
 
"Welke keuze je ook maakt, ze is in alle gevallen afschuwelijk. Dat is het dilemma.''
(Bron: Interview met dagblad Trouw, 1998)