17 april 2002, Business Class

Na de dreun van 6 maart heeft de Linkse kerk geen gelegenheid voorbij laten gaan om de Lijst Pim Fortuyn te belasteren en de kiezers te waarschuwen voor het gevaar van mijn zogenaamde extreme standpunten. Met leugens en halve waarheden, die door de media grif werden overgenomen, hebben Kok, Melkert en Rosenmuller de kiezer angst proberen aan te jagen. Een geslaagde hetze, want de vieze taarten en een tijdelijke dip in de opiniepeilingen zijn hun verdienste. Dat het tij nu keert, komt niet omdat ik van standpunt ben veranderd, maar omdat de kiezer inziet dat van de Lijst Pim Fortuyn een vals beeld is neergezet, een karikatuur van onze bedoeling dit land te verlossen van een Paarse gedoogcultuur door zelfbenoemde regenten. Inmiddels werken ook de meeste media weer volgens het principe van ‘hoor en wederhoor’, want het zal u zijn opgevallen dat mijn partij zelden de gelegenheid tot weerwoord kreeg.

Hopelijk is deze gastcolumn voor de Telegraaf geen zoethoudertje voor haar vele LPF-aanhangers. Aan het selectief lezen van mijn boek “De Puinhopen van acht jaar Paars” komt een einde, nu mij de gelegenheid wordt gegeven onze standpunten toe te lichten. Standpunten die u kunt lezen op onze website www.lijst-pimfortuyn.nl. De LPF is beslist geen asociale partij, die mensen zomaar uit de WAO gooit. Ons voorstel maakt onderscheid tussen ziekten die door het werk zijn ontstaan, en waarvoor de werkgever dus mede verantwoordelijk is, en gewone ziekten of blessures, waarvoor de werknemer zich collectief of particulier moet verzekeren. Zo voorkom je dat alleen kerngezonde mensen nog een baan krijgen. Het mag duidelijk zijn dat wij geen oude schoenen weggooien voor we nieuwe hebben en dat we dus niemand onverdiend in de kou laten staan.

De LPF wil wel de zelfstandige koninkrijkjes bij Defensie, die mede hebben geleid tot de doofpot rond Srebrenica, opheffen en integreren in een gemeenschappelijk opperbevel, dat ik naar Nederlandse traditie de Admiraliteit noem. Maar ik heb nimmer beweerd dat de operationele eenheden van land- en luchtmacht moeten worden opgedoekt. Ik pleit in mijn boek voor een Raad van Bestuur voor de krijgsmacht met divisiedirecteuren voor land, zee- en luchtstrijdkrachten.

We hebben nooit gezegd dat we minder geld dan Paars gaan uitgeven, laat staan bezuinigen. We willen het de eerste twee jaar doen met het geld dat Paars voor ons in kas laat. De begroting van Prinsjesdag 2002 wordt immers grotendeels voorbereid door het huidige kabinet. Pas op Prinsjesdag 2003 kan een kabinet Fortuyn een geheel eigen begroting indienen. Extra geld lost in zieke organisaties overigens weinig op. Met behulp van een voorspoedige wereldeconomie is dat geprobeerd, maar het heeft bar weinig resultaat gehad op het gebied van criminaliteitsbestrijding, gezondheidszorg of onderwijs. Nu een financieringstekort dreigt, is het kiezersbedrog te zeggen dat de PvdA extra geld wil uittrekken. Zeg dan eerlijk dat je de Zalmnorm overboord gooit en onze staatsschuld doorschuift naar de volgende generatie. Bij het vervoer is geld verspild aan prestigeprojecten als Betuwelijn, tolpoortjes en rekeningrijden. Geld dat had moeten worden gestoken in filebestrijding en beter openbaar vervoer. De automobilist mag van mij erop rekenen dat het kwartje van Kok wordt teruggegeven en dat een einde wordt gemaakt aan het sarren van de zakelijke rijder.

In het debat met Ad Melkert stelde ik dat er doden vallen door de wachtlijsten. Hij noemde dat een schandalige opmerking. De feiten: in de NOVA-uitzending van 30 maart verklaarde de toparts prof. dr. Gordon Snow, hoogleraar Oncologie aan de Vrije Universiteit, dat jaarlijks 200 tot 400 mensen onnodig aan kanker overlijden, omdat hun ziekte door de wachtlijsten van geneeslijk naar ongeneeslijk verergert. Iets meer dan een voetnoot, meneer Melkert!

En dan zijn Sovjet gegoochel met cijfers. Een basisschool zou gemiddeld slechts 160 leerlingen tellen. Dat mag niet eens! Bij minder dan 200 leerlingen is het op bevel van de PvdA opheffen of fuseren. Melkert telde niet het aantal scholen, maar het aantal gebouwen. Alsof de fusies niet hebben plaatsgevonden! Zo wordt u bedrogen terwijl u toekijkt. Stem vooral op de oude partijen als u tevreden bent over uw regenten. Stem 15 mei op Lijst 15 Pim Fortuyn als u echt verandering wilt.

Prof. dr. Pim Fortuyn
17-04-2002