Enfin, de PvdA heeft 12 jaar de tijd gehad om te laten zien dat ze deze problemen niet alleen onderkend, maar ook op kan lossen en de VVD 8 jaar. Het is hen in de verste verte niet gelukt en daarom doet het zo vreemd aan dat zij min of meer "eisen" om nog weer eens vier jaar aan het roer van de regering te mogen zitten.     

        
25/02/2002 - Business Class

Melkert en zijn PvdA zijn aardig de weg kwijt. Iedere dag wordt de kiezer weer getrakteerd op iets nieuws. Zo is kennelijk de verkiezingsstrategie.
De ene dag is het, het uitdunnende netwerk van bank- en postkantoren, iets waar de overheid mede door toedoen van de PvdA helemaal niet meer over gaat, de volgende dag is het de "keiharde" strijd tegen de criminaliteit.


In een zwierige boog wordt de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht even aangetast en gevangenisstraffen moeten standaard veel zwaarder worden; zeker voor recidivisten. Een aantal islamitische scholen lijken ineens fundamentalistische broeinesten te zijn en ook daar zal door de PvdA bewindslieden van Onderwijs en Binnenlandse Zaken met kracht tegen worden opgetreden. En zo is er iedere dag weer wat anders, tot aan de verkiezingen.

De PvdA denkt op deze manier de politieke agenda te bepalen en daardoor uiteraard de verkiezingen te winnen. Naar mijn oordeel een kapitale onderschatting van het beoordelingsvermogen van de Nederlandse kiezer. Alsof die kiezer daar geloof aan hecht en zich op deze manier zal laten manipuleren en voor het verkiezingskarretje van de PvdA zal laten spannen.

Verbijsterend is het intussen wel om deze regeringspartij zo bezig te zien. Indien je niet beter zou weten zou je kunnen denken dat de PvdA jaren in de oppositie heeft gezeten en nu het regeringspluche ruikt. Niets is ondertussen minder waar. De PvdA zit al twaalf jaar onafgebroken prominent in de regering, waarvan de laatste acht jaar als de grootste partij van Paars (PvdA en VVD) en als de leverancier van de minister-president; mij dunkt op en top een regeringspartij. Sterker nog, de PvdA lijkt precies op het CDA vlak voor haar val in 1994.

De PvdA is een regentenpartij en het vlees geworden poldermodel. Ongelooflijk veel belangrijke bestuurlijke en ambtelijke posities worden inmiddels door mensen uit de PvdA bezet. Zij zijn daar nooit voor gekozen door de burger, maar strijk en zet via het regentencircuit van de PvdA neergezet. Het zou de PvdA dus sieren, indien zij in deze verkiezingsstrijd verantwoording zou nemen en afleggen voor 12 jaar regeringsverantwoordelijkheid op zeer belangrijke posten. Dat gebeurt ten ene maal niet. Overigens doet de VVD dat ook niet. Het enige dat gebeurt is de vele misstanden benoemen, daar een houtje touwtje oplossing voor aanbieden en klaar is Kees.
Nogmaals, in de veronderstelling dat de gemiddelde Nederlandse kiezer daar in zal tuinen, kort van memorie als hij of zij zou zijn.

De misstanden zijn het bekende rijtje en liegen er niet om. Wachtlijsten - soms levensbedreigende waslijsten - in de (gezondheids-)zorg, abominabel onderwijs en leerlingen die om het minste of geringste al helemaal geen les krijgen en naar huis worden gestuurd, een op belangrijke publieksonderdelen slecht functionerende politieapparaat dat veel te weinig criminaliteit oplost.

Enfin, de PvdA heeft 12 jaar de tijd gehad om te laten zien dat ze deze problemen niet alleen onderkend, maar ook op kan lossen en de VVD 8 jaar. Het is hen in de verste verte niet gelukt en daarom doet het zo vreemd aan dat zij min of meer "eisen" om nog weer eens vier jaar aan het roer van de regering te mogen zitten.
Eerder zou je verwachten dat PvdA en VVD zich de oren van het hoofd zouden schamen. Immers, zij zijn het die niet daadkrachtig hebben ingegrepen in de afgelopen paarse jaren, nota bene in een tijd dat het ons land economisch zo voor de wind ging. Straks zal het alsnog moeten gebeuren, maar naar het zich laat aanzien onder beduidend minder gunstige economische omstandigheden.

Veel, zeker niet alle maar toch, van de problemen in de zorg, het onderwijs en de veiligheid zijn een gevolg van een te grote toestroom van vreemdelingen gedurende een reeks van jaren en de tekort schietende integratie van hen in de Nederlandse economie en samenleving. Dit is geen waardeoordeel en al helemaal niet het aanwijzen van schuldigen, dit zijn gewoon de feiten. Straatroof wordt in mijn stad, Rotterdam, voor meer dan negentig procent gepleegd door jonge mannen van Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse afkomst. Het bestand aan delinquenten in jeugdinrichtingen en gevangenissen is volstrekt scheefgetrokken. Zonder die voortdurende te grote instroom van vreemdelingen hadden we nauwelijks capaciteit bij hoeven te bouwen. Heel veel criminaliteit is en wordt letterlijk via deze toestroom geïmporteerd.

Het beroep op de (gezondheids-)zorg door deze categorieën is onevenredig groot, terwijl hun bijdrage aan de financiering daarvan onevenredig laag is. De belasting van het onderwijs door de grote stroom nieuwkomers is enorm, zozeer zelfs dat autochtone kinderen met heel veel minder onderwijzers genoegen moeten nemen.
Kortom, door jarenlang de kop in het zand te steken, niet te willen weten en zeker niet te willen meten, zitten wij nu met hele grote problemen in onderwijs, zorg en veiligheid. De PvdA draagt op dit stuk een grote en hele bijzondere verantwoordelijkheid. Jarenlang is door deze partij en door het gebruik van haar invloed in pers en andere publieke fora, niet alleen stelselmatig verhinderd om deze problemen onder ogen te zien, ze te onderzoeken en er oplossingen voor te bedenken, maar zijn de enkele moedigen die dat wel probeerden belasterd, van racisme e.d. beschuldigd, en bij voortduring de mond gesnoerd. Het is nog maar heel kort geleden dat we gewoon weg niet mochten weten en meten van de PvdA. Als we dat deden stigmatiseerden wij en ja dat was natuurlijk heel erg en niet politiek correct. Door het niet mogen meten en weten van de PvdA hebben de problemen in de zorg, het onderwijs en de veiligheid deze bijna onbeheersbare proporties kunnen aannemen. De deksel is nu van de put, die krijgt ook de PvdA er niet meer op.
Ik hoop dat de Nederlandse kiezer op 15 mei met de PvdA zal afrekenen. Het zou gerechtigheid zijn en een afrekening voor de weigering van de PvdA om de verantwoordelijkheid voor de boven geschetste problemen te nemen.

Bron: Business Class