5 februari 2002, Business Class

Van de week was het weer eens zo ver; hoog bezoek uit de Nederlandse Antillen. De minister van Justitie nog wel. Ja, ja, het gaat in het totaal om een bevolking van 220.000 mensen, een flinke Nederlandse gemeente alles bijeen, en dat heeft een heuse regering met ministers en een minister-president.

Die regering wordt hier niet ontvangen voor wat zij zijn, een soort college van B&W van de Nederlandse Antillen, maar als echte collega’s van de ministers hier. Een potsierlijke vertoning, die desalniettemin door Den Haag met verve wordt gespeeld en waarvoor de Nederlandse belastingbetaler in het algemeen, en sommige stedelijke gebieden in het bijzonder, mogen bloeden.

De Antillen zijn vergeven van de corruptie tot en met de politiek aan toe. Menig partij wordt medegefinancierd met drugsgelden, zoals ook menig Hollandse belastinggulden in de verkeerde zakken verdwijnt. In Den Haag kijkt men ondertussen de andere kant op en doet men met de corrupte politieke en zakelijke elite rustig zaken en doet men bovenal of men van niets weet. Wel hoog van de toren blazen als er in Oostenrijk langs democratische weg een regering aan de macht komt die onze politieke elite niet zint, maar geen woord over de corrupte elite op de Antillen.

Integendeel, daar moeten we vooral mee samenwerken, we moeten ze in de watten leggen, bij voortduring geld toestoppen en ons buitendien erg schuldig voelen dat het met hun onderklasse zo slecht gaat.

Hun onderklasse komt natuurlijk door ons, oud kolonialen, slavendrijvers en wat al wij niet zijn. Dat de eigen elite geen poot uitsteekt naar de eigen onderklasse en onderwijl d’r zakken onbeschaamd vult met bijeen gejat kapitaal, mag niet worden opgemerkt, laat staan aan de kaak gesteld, want dat is uiteraard maar liefst rassendiscriminatie!

De minister van Justitie van de Antillen was hier om met zijn Nederlandse collega Korthals (VVD) te spreken over de toevloed aan bolletjesslikkers en over de al maar toenemende overlast en criminaliteit door slecht opgeleide nauwelijks Nederlands sprekende Antilliaanse jongeren. Volgens onnozele hals Korthals was het een nuttig en vruchtbaar gesprek, zoals hij er al zo veel had gehad met collega Martha, die door Korthals de hemel in werd geprezen.

Een handige man die Mart: zonder omwegen wist hij te vertellen dat de toevloed aan bolletjesslikkers een Nederlands probleem is. Immers, de vraag naar cocaïne wordt gecreëerd door Nederlanders en er is geen land ter wereld dat de uitgaande goederen- en mensenstromen streng controleert, dat is een zaak van het ontvangende land. Buitendien kun je moeilijk zo’n beetje de hele Antilliaanse onderklasse opsluiten in de gevangenis, beter is het iets te doen aan hun onderontwikkeling, zodat ze niet genoodzaakt zijn om den brode op te treden als bolletjesslikkende drugskoerier. Zo die zit en daar kan het kabinet Kok II het mee doen.

Het vervelende aan dit soort opmerkingen is dat het nog allemaal waar is ook, maar helaas wel de halve waarheid en de andere helft van de waarheid wordt Martha noch door de politiek, noch door de Nederlandse pers ingepeperd. Laat ik het dan maar doen.

De Nederlandse Antillen heeft een gevangenis en gaat er versneld nog één bij bouwen. Te gek voor woorden natuurlijk, met dat paar mensen. Wat moet er dan wel gebeuren? Puntsgewijs: 1. Met onmiddellijke ingang wordt een visumplicht ingevoerd voor de Nederlandse Antillen, d.w.z. zonder visum komt geen Antilliaan Nederland meer binnen. Dat visum kun je bijna op "postcode" weigeren. De Antilliaanse onderklasse heeft in ons land niets te zoeken, dus komt er gewoon niet in. 2. Alle overlast veroorzakende Antilliaanse jongeren in Nederland worden direct met een enkele reis op het vliegtuig gezet naar de Antillen. 3. De Antillen krijgen de volgende keuze voorgelegd: of u gaat functioneren onder het regiem van de Nederlandse provincie en gemeente met daaraan verbonden alle wettelijke regelingen en plichten of u wordt op de kortst mogelijke termijn onafhankelijk, krijgt een paar centen mee en weg wezen. Kiest men voor de provincie- en gemeentestatus, dan wordt er een behoorlijk contingent Nederlandse ambtenaren naar de Antillen gestuurd om daar eens fiks orde op zaken te stellen.

Gewoon behoorlijk openbaar bestuur naar Nederlandse normen en fatsoenlijk onderwijs. Gezien de financiële situatie op de Antillen functioneren zij vooralsnog als artikel 12 gemeenten, d.w.z. strikt onder financiële curatele van de Nederlandse regering. Hierover gaan we natuurlijk helemaal niet praten en onderhandelen met de corrupte politieke elite in de Antillen, neen het is simpelweg "take it, or leave it", dat schiet tenminste na al die jaren van incompetent Haags beleid een beetje op. En als we dan tenslotte toch een gevangenis moeten bouwen, dan een gevangenis om die corrupte Antilliaanse elite in op te sluiten in stede van al die arme sloebers uit hun onderklasse.

Pim Fortuyn
Rotterdam, 5 februari 2002