Bram II

Het was al met heel veel tegenzin dat ik mijn eerste column over het 'echtpaar' schreef, met enige schroom schrijf ik nu een vervolg. De tegenzin zat hem in het weinig interessante van het echtpaar, de schroom zit hem in de stevige schrobbering die ik mocht ontvangen van Youp van 't Hek in zijn column in NRC-Handelsblad van jongstleden zaterdag onder de titel 'Brammetje'.

Column op Nu.nl 13/11/1999 - Pim Fortuyn

Het was al met heel veel tegenzin dat ik mijn eerste column over het 'echtpaar' schreef, met enige schroom schrijf ik nu een vervolg. De tegenzin zat hem in het weinig interessante van het echtpaar, de schroom zit hem in de stevige schrobbering die ik mocht ontvangen van Youp van 't Hek in zijn column in NRC-Handelsblad van jongstleden zaterdag onder de titel 'Brammetje'.

Ik ben over het algemeen een groot liefhebber van het werk van Van 't Hek in woord en geschrift. Dan valt het niet mee om uitgerekend door hem uitgemaakt te worden voor dom, ijdel, smakeloos en zo nog het een en ander. Het moet gezegd, ik ben het bij nader inzien geheel met Van 't Hek eens, ik zie het in!

Opvallend is dat hij niet van het bestaan van internet op de hoogte is. Youp maakt triomfantelijk aan de lezer duidelijk dat hij op slinkse wijze in het bezit van de door ELSEVIER geweigerde column is gekomen, terwijl deze reeds lang en breed op internet was gepubliceerd. Buitendien is Van 't Hek ervan overtuigd dat ik al mijn academische titels gratis heb gekregen. Dat is niet juist: de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen leveren deze titels bij de Persil, maar dan moet je wel hard en veel wassen en dat heb ik gedaan! Dit zijn slechts kleinigheden, de kern van zijn betoog aangaande mijn persoon staat als een huis, waarvan akte.

Intussen gaat het onderzoek naar de bestuurscultuur van het echtpaar onverdroten voort. Het Algemeen Dagblad, De Volkskrant en De Nieuwe Revu hebben er onderzoeksjournalisten voor vrij gemaakt. De oogst daarvan belooft het een en ander. Zo zou Neelie als president van Nijenrode op de hoogte zijn van een omvangrijke zwarte kas op dat instituut en heeft het disciplinair gestrafte hoofd van de keuken van B & W van Rotterdam - ja een eigen keuken en ook nog eens een keukenhoofd! - een compleet dossier gedeponeerd bij de juridische dienst van zijn vakbond de ABVA-KABO. Het gestrafte hoofd van de keuken wil er niet meer over kwijt dan dat dit dossier zowel belastend is voor hemzelf als voor prof. Peper. Hij heeft het bij zijn bond gedeponeerd om terug te kunnen bijten, indien B & W van Rotterdam het in hun hoofd halen hem na het onderzoek van de commissie uit de gemeenteraad opnieuw te straffen. B & W zijn dus gewaarschuwd.

Met die commissie uit de gemeenteraad is wel iets opmerkelijks aan de hand. Voor de PvdA zit daar de heer Middelkoop in, een man die er gedurende de hele ambtsperiode van Peper met zijn snufferd bovenop heeft gezeten. Voorts zit er voor het CDA Franz Jozef van der Heiden in. Een man die Peper in de krant verdedigt met de anekdote dat hij als kamerlid maar met Peper hoefde te bellen of hij kreeg gratis en voor niemendal de partyboot van de gemeente Rotterdam om in stijl een delegatie van buitenlandse kamerleden te ontvangen.

De Tweede Kamer heeft voor dit soort representatieve verplichtingen gewoon een budget, maar onze Franz Jozef komt niet eens op het idee om Bram om een ordentelijke rekening te vragen. Is dit spijkers zoeken op laag water? Zeker niet, immers diezelfde Franz Jozef moest als Kamerlid oordelen over investeringsbeslissingen van het Rijk in het Rotterdamse, maar ja moest die wel afwegen tegen investeringsbeslissingen van het rijk in Groningen, Maastricht etc, omdat zelfs het Rijk een gulden maar een keer kan uitgeven.

Als Kamerlid moet je in zo'n geval te allen tijde de schijn van belangenverstrengeling vermijden en moet je niet terecht komen in een sfeer waarin een verleende dienst een wederdienst veronderstelt. Tenslotte is de vrouw van de Minister van Justitie, Korthals (VVD), voor de VVD lid van deze commissie. Wat nu als er onverhoopt toch sprake blijkt van frauduleuze praktijken? Dan is haar man aan zet en dit zal, lijkt mij in de ministeriële echtelijke slaapkamer leiden tot onverkwikkelijke taferelen.

Kortom de Nederlandse politiek begint een behoorlijk incestueus karakter te tonen, overigens zonder dat de betrokken politici daar erg in hebben. Tenslotte zit Peper als Minister van Binnenlandse Zaken straks weer tegenover Vrins, de voorzitter van de grootste ambtenarenbond (ABVA-KABO), om te onderhandelen over de nieuwe arbeidsvoorwaarden van al die honderdduizenden ambtenaren die ons land rijk is. Nu is er natuurlijk officieel een 'Chinese wall' tussen de juridische dienst van de bond en de bestuurders, maar ja Vrins is ook maar een mens, dus wie weet heeft hij toch een steelse blik weten te werpen in het wellicht brisante dossier van het voormalige keukenhoofd. In dat geval bevindt de Minister zich in een chantabele positie en dat zou hij niet moeten willen.

Ondertussen moeten we wachten op het rapport van de commissie uit de gemeenteraad. Het stadhuis aan de Coolsingel zit momenteel potdicht en dat is natuurlijk terecht. Ze slaan daar ook volledig op tilt. Ik vond het wel zo fatsoenlijk om hetgeen ik te weten ben gekomen te melden aan de commissie, opdat deze het niet zou hoeven te vernemen via internet. Dat kostte meer dan een half uur, elke ambtenaar aan de telefoon schoof deze hete aardappel volgaarne door aan een meerbevoegde collega en zo eindig je tenslotte bij het hoofd voorlichting dat niet anders kon doen dan de boodschap in armoede in ontvangst nemen.

Enfin wordt vervolgd, zal ik maar zeggen.

Bron: Nu.Nl