Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage van Netwerk, het programma direct na het NOS-journaal van acht uur, over de rellen in Kollum. Onder leiding van de politiek correcte journalist Fons de Poel (KRO). De reportage toonde ons de feiten. De Poel stelde de vragen en gaf het commentaar. Het betrof hier vreselijke racisten die zich verzetten tegen de verplaatsing van een asielzoekerscentrum van buiten hun dorp naar de rand van hun dorp. Schande! De Poel liet zich steunen door de hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, die ook schande sprak en B en W opriep de rug recht te houden en de verplaatsing tegen de wil van de bevolking door te zetten.

Nu de feiten. In het voorjaar werd de dorpsgemeenschap van Kollum in Friesland opgeschrikt door de brute moord op Marianne Vaatstra (16 jaar). Ze werd na een avondje stappen met doorgesneden keel gevonden in een weiland vlak bij haar ouderlijk huis. Een keel doorsnijden, dat is iets wat een Fries niet doet. In het dorp gingen onmiddellijk geruchten dat het een buitenlander moest betreffen, uit een andere cultuur, en ja, die woonden in het asielzoekerscentrum buiten het dorp. Een redelijke gedachte. Niet voor het Openbaar Ministerie, dat vond deze gedachtegang maar racistisch. Een dag later werd een dorpsgenoot gearresteerd en in een persconferentie van politie en justitie als verdachte gebrandmerkt. Opluchting alom, geen moord met een racistische achtergrond. Maar drie dagen later moest justitie de Fries vrijlaten. Het was vast komen te staan dat hij het onmogelijk gedaan kon hebben. Maar ook toen was het asielzoekerscentrum nog niet in beeld.

Weken later kwam het OM met een nieuwe persverklaring. Opeens werd naar een verdachte asielzoeker gezocht en een vriendje van hem als mogelijke getuige. Deze vogels waren natuurlijk nog geen dag na de moord met de noorderzon vertrokken. Er is toen een internationale oproep gedaan aan beide heren om zich bij de Nederlandse justitie te melden en tevens is Interpol ingeschakeld.

Dit alles speelde zich deze zomer af. De heren hebben zich nog steeds niet gemeld, Interpol heeft ze niet gevonden en de moord op Marianne Vaatstra is nog steeds niet opgelost. Intussen draaide de bureaucratische machine in Kollum gewoon door, zoals het een bureaucratische machine betaamt. Er werden voorbereidingen getroffen om het asielzoekerscentrum te vergroten en te verplaatsen naar de rand van Kollum.

Een college van B en W dat weet wat onder de bevolking leeft, had de bureaucratie onmiddellijk pas op de plaats laten maken en gekozen voor het volgende beleid. Eerst de moord op Marianne Vaatstra oplossen en daarna kijken hoe het verder moet met het asielzoekerscentrum. B en W deden dat niet en legden de bureaucratische voorbereidingen geen strobreed in de weg. Uiteindelijk kwam het tot een beslissing van B en W om het centrum te verplaatsen en dat behoefde alleen nog de instemming van de gemeenteraad.

Vanaf het moment dat die beslissing naar buiten kwam, waren de rapen in Kollum gaar. Een deel van de bevolking organiseerde zich onder leiding van een charismatische woordvoerder en tekende verzet aan. B en W besloten een hoorzitting voor de bevolking te organiseren om hun besluit toe te lichten. Deze hoorzitting liep vorige week finaal uit de hand. Buiten de sporthal waar de hoorzitting was georganiseerd gaf de protesterende bevolking van haar ongenoegen blijk. Iets dat bekend geweest moet zijn bij B en W, want zoiets organiseer je in een dorp niet in stilte. Na de protestmanifestatie buiten liep het in de sporthal volledig uit de hand, doordat enkele jongeren naar binnen gingen en B en W met eieren bekogelden. De in burger aanwezige politie - er werd kennelijk toch wel iets vermoed - greep daarop met groot vertoon van macht in. De echte escalatie begon echter pas toen B en W wegdoken achter de vergadertafel toen de eerste eieren kwamen aanvliegen. Een moedig college blijft natuurlijk gewoon op zijn stoel zitten.

Het echte probleem van Kollum zit hem in het heersende politiek correcte denken en handelen van pers en beleidsmakers. Daardoor kan het ongenoegen over asielzoekers niet aan de orde komen, want dat wordt onmiddellijk afgedaan als discriminatie. Ook hier de feiten: 90 procent van de asielzoekers komt niet omdat ze op de vlucht zijn voor lijf en goed, maar uit economische motieven, waaronder ook criminele redenen. In de asielzoekerscentra is een levendige handel in door asielzoekers gestolen goederen. Dat heb ik met mijn eigen ogen en oren vastgesteld tijdens een werkbezoek. Er heeft handel in harddrugs plaats en mensensmokkel, dit alles is inmiddels vastgesteld door justitie en politie. Die feiten worden niet apart geregistreerd maar verdwijnen in algemene statistieken. De plaatselijke bevolking is echter niet gek, want hoort en ziet veel en is er soms het slachtoffer van. De verhalen doen hun ronde en worden naar hun aard aangedikt, maar de basis blijft feitelijk. En die feiten, daarover mag niet worden bericht door beleidsmakers, politie en justitie en niet te vergeten de onafhankelijke (!) pers. Daar krijg je dus op den duur stront van die zijn uitweg vindt in rellen als in Kollum. De schuldigen zijn echter niet de zogenoemde relschoppers, maar het beleid en de onafhankelijke pers.

Premier Kok (PvdA) roept intussen op tot kalmte, is bezorgd en wil een adempauze, waartoe B en W inmiddels heel verstandig hebben besloten. Een gouden vent zo'n premier!
 
Bron: Elsevier, 16 oktober 1999