De dood van 58 Chinezen, 54 jonge mannen en 4 jonge vrouwen, heeft de meeste van ons diep geschokt. Op een onbenullige manier zijn zij om het leven gekomen. Gestikt in een vrachtwagen, omdat de koeling het niet deed. Geen mogelijkheid om eruit te komen en niemand heeft hun gebonk op de deuren gehoord. Het moet een klein inferno geweest zijn daarbinnen, te midden van een vracht tomaten - sic! 

 
23/06/2000 - Nu.nl

De dood van 58 Chinezen, 54 jonge mannen en 4 jonge vrouwen, heeft de meeste van ons diep geschokt. Op een onbenullige manier zijn zij om het leven gekomen. Gestikt in een vrachtwagen, omdat de koeling het niet deed. Geen mogelijkheid om eruit te komen en niemand heeft hun gebonk op de deuren gehoord. Het moet een klein inferno geweest zijn daarbinnen, te midden van een vracht tomaten - sic!

De Europese politiek stond onmiddellijk klaar met verklaringen van afschuw en het vertoon van daadkracht, onze minister-president Wim Kok (PvdA) voorop. Een zielige vertoning daar op die Europese top van regeringsleiders. Een verklaring van schaamte was meer op zijn plaats geweest en minder hypocriet.

Op Europees niveau is deze handel in mensen niet alleen bekend, men kent globaal de omvang daarvan en de routes waarlangs de handel plaatsvindt. De röntgentechniek maakt het mogelijk iedere vrachtauto en container te scannen op de inhoud. Dat gebeurt slechts steekproefsgewijs. Waarom eigenlijk?

Technisch is het geen enkel probleem om al die vrachtauto's en containers door een röntgenpoort te halen en daar is het menselijk oog niet bij nodig. Is er iets verdacht, dan geeft de computer dat aan en kan men de betreffende lading aan een nadere inspectie onderwerpen. Oponthoud hoeft dit nauwelijks te geven, het kost natuurlijk wel een paar centen om in de noodzakelijke apparatuur te investeren.

Hier ligt ook het hart van de problematiek. Heeft men er geld voor over om deze verschrikkelijke mensenhandel tegen te gaan? Het antwoord daarop is even eenvoudig als afschuwwekkend: nee dus!

Deskundigen beweren dat de slachtoffers ongeveer vijftigduizend gulden hebben moeten betalen voor deze reis naar hun einde. Een heel bedrag, velen van ons in het rijke westen zouden moeite hebben om dat bij elkaar te sprokkelen.

Wat te denken van deze Chinezen uit een derde wereld land? De hele familie moet hutje bij mutje hebben gelegd om dit voor hun jonge mensen te kunnen opbrengen. Een investering in de toekomst van hun jonge mensen, waarvan ze wellicht in de nog wat verdere toekomst iets zouden hebben teruggezien. Die families zij nu niet alleen hun kapitaal kwijt, maar ook hun kinderen. Dat is het drama als je probeert achter dit nieuwsfeitte kijken.

De uitvoering van het reisje blijkt in handen te zijn geweest van een paar jonge Hollandse schlemielen, knullen die het tot nu toe ook al niet meezat in het leven. Waarschijnlijk in de macht van Chinese gokbazen in Nederland, die wel een manier wisten om hun gokschulden af te lossen.

Een verhaal van losers op en top. De echte daders, de leiders van dit soort maffiapraktijken, bevinden zich achter de schermen, in Nederland en in China en zullen nooit worden opgepakt en zich nimmer hoeven te verantwoorden. Dat weet ook Wim Kok!

Nederland noch de EU is competent gebleken om deze heren aan te pakken. We hebben er de deskundigheid niet voor en zetten er de middelen niet voor in. Onze regeringsdelegaties reppen er bij hun bezoeken aan China niet over, daar gaat het in abstracte bewoordingen over mensenrechten en ja natuurlijk over handel en geld verdienen.

Heel concreet over samenwerking tussen de Chinese en de Europese politieautoriteiten om dit probleem aan te pakken, praten ze nooit. Nu is dat moeilijk genoeg omdat een groot en relatief arm land als China met zijn autoritair geleide staat daar niet zo veel belang bij heeft. Toch is het het proberen waard. Het is voor de Chinese autoriteiten een stuk moeilijker om deze noodzakelijke samenwerking af te wijzen, dan te zeggen dat de Europeanen zich niet moeten bemoeien met binnenlandse aangelegenheden inzake democratie en vrijheid van meningsuiting.

Ook de Chinese logica weet hiervoor geen afdoende oplossing te vinden. Naar zijn aard is de mensenhandel geen binnenlandse aangelegenheid en moreel kunnen ze het niet maken om de bestrijding daarvan doormiddel van goede samenwerking af te wijzen. Van Wim Kok c.s. hadden we iets dergelijks willen horen, in plaats van de obligate verontwaardiging en dit krachteloze vertoon van daadkracht!

Pim Fortuyn