PimFortuyn.com brengt het levenswerk van Pim Fortuyn zo compleet mogelijk in kaart. Samen met Robert Brussee, fortuynist van het eerste uur, is er gewerkt aan een totaal overzicht van de boeken die Pim Fortuyn in de loop van zijn carrière heeft geschreven. Na speurwerk in diverse bibliotheken, zoals de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de bibliotheken van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit te Amsterdam, diverse antiquariaten en zoektochten over internet is tot een voorlopig uitputtend overzicht gekomen.

Hieronder vindt u het overzicht van de boeken die Pim Fortuyn tijdens zijn carrière schreef of waarvan hij co-auteur was!

* let vooral eens op of u bekende namen tegenkomt in de auteurslijsten

 

01 Politiek bewustzijn van academici in een loonafhankelijke situatie
(leeronderzoek door studenten van het Sociologische Instituut te Groningen in het cursusjaar 72/73)
1975 (met Willem Dercksen en Roel Timmer) 103p, samenvatting (zonder Roel Timmer)
46p april =vw
Geen ISBN

02 De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland
1978 Nijmegen, SUN/Socialistiese Uitgeverij Nijmegen (met Harry van den Berg en Teun Jaspers)
454p juli =vw
ISBN 90-6168-129-4 (sunschrift 129)

03 Sociaal-economische politiek in Nederland 1945-1949
1980 Groningen, Rijksuniversiteit Groningen (proefschrift) 1981 Alphen aan den Rijn, Samson
518p November
Geen ISBN

04 Vijfendertig jaar SER-adviezen, deel 1: 1950-1964
1982 Deventer, Kluwer (met Willem Dercksen en Teun Jaspers) 557p Juni =vw
ISBN 90-312-0165-0

05 Kerncijfers 1945-1983 van de sociaal-economische ontwikkeling in Nederland. Expansie en stagnatie
1983 Deventer, Kluwer
312p Juli =vw
ISBN 90-312-0221-5

06 De Nederlandse verzorgingsstaat: Terugblik en vooruitzien (Verslag van het symposium "De op- en uitbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat 1960-1970" dat op 15 en 16 september 1983 te Groningen werd gehouden.)
1983 Deventer Kluwer (onder redactie van WSP Fortuyn, met W. Albeda, E. Bomhoff, G. Harmsen, W. Driehuis, G. de Vries, H. Harbers en L. de Graaf Met verder bijdragen van J. van der Werf, G. de Bruin, H. Broekhuis, A.Ph.C.M. Jaspers, H. van Ulsen, P. Kalma, H. Wierenga, H. Kijne, P. de Vries, M. Fennema, H. Kuné, W. van Rossum, R. de Wilde, P. Bukman, J. Kamminga, E. Izebud en M. van den Berg)
178p November =vw
ISBN 90-312-0236-3

07 Om de toekomst van de werkgelegenheid. Eerherstel voor het marktmechanisme, volledige werkgelegenheid en een beschaafd stelsel van sociale zekerheid zijn onverenigbaar
1985 Kampen, Kok Agora
128p mei =vw
ISBN 90-242-7520-2
 
 
 
 
08 Stakingsrecht in Nederland, theorie en praktijk 1872-1986
1985 Weesp, Fibula-Van Dishoeck
309p Augustus =vw
ISBN 90-228-3159-0

09 Voor en tegen de markt
(bewerkte versie van symposium van 12 en 13 sep 1985 te Groningen)
1986 Deventer, Kluwer (Onder redactie van Pim Fortuyn, met F. Bolkestein, J.P. Pronk, J.M. den Uyl, J. Muntendam, L. Emmerij, M. Fennema en J. Rhijnsburger Met verder bijdragen van W. Kok, E.J. Bomhoff, J.M. Goudswaard, K. Groenveld, S. Stuurman, J.W. Hillege, C.J. Jepma, E.W. Meier, J.H. van Ommen, W.A.M. Teulings, H. Broekhuis, G. de Bruin, W. Eshuis, H. Kuné, M.J. Roggen, M.S. Fortuyn, H. Kurvers en H.A. Wierenga)
194p Februari =vw
ISBN 90-312-0361-0

10 Sociaal-democratie en technologie.
(Stichting 100 jaar Sociaal-democratische arbeidersbeweging in Groningen en de rijksuniversiteit Groningen)
1986 Rijksuniversiteitdrukkerij Groningen, (Wiardi Beckman Stichting Amsterdam) (Onder redactie van Pim Fortuyn, met Jean-Paul Bachy, Ruud Vreeman, Joop van den Berg, Bé Bos en Ulf Imiela. Verdere bijdragen van Wim Kok, Piet Boekhout, Greetje Lubbie, Hans Pont, Ad Teulings, Hans Kuné en Arie van der Hek)
154p April =vw
ISBN 90-367-0022-1

11 Socialisten in no nonsense-tijd
1987 Nijmegen, sun (Onder redactie van Pim Fortuyn en Siep Stuurman, met Ruud Vreeman, Hedy d'Ancona, Ton Beumer, Jet Bussemaker, Paul Kapteyn, Wibo Koole, Göran Therborn, Herman Tjeenk Willink, Wout Buitelaar, Troentje Loewenthal en August Hans den Boef)
240p
ISBN 90-6168-274-6
12 Forum Ontwikkelingssamenwerking op Europese niveau
1987 Groningen, Studenten voor Internationale Betrekkingen (met R. Cohen, H. de Haan, J.C. de Hoop Scheffer
Met verder bijdragen van J. Waslander, E.J. van Veen, J. Heiner,
C. Huiskens, J. Swart, H. Voogsgeerd, R. Welcher)
76p 25sep
Geen ISBN
 
 
 
 
13 Nieuw Rotterdam: een opdracht voor alle Rotterdammers.
Rapport van de Adviescommissie Sociaal Economische Vernieuwing Rotterdam (Rapporteur is WSP Fortuyn, met W. Albeda, T.H. Hoogbergen, C. van der Knaap, R. Nolen, H.E. Portheine, M. Rabbae, J.H.S. van Ruiten, W. van Voorden, W. Vijg en C.E. Hunter-Dallinga)
1987 Rotterdam: Adviescommissie Sociaal-Economische Vernieuwing
Rotterdam 90p November =vw
Geen ISBN
14 De zestiger jaren: een wonderkind of een total loss ?
1988 Groningen, Boek Werk (afscheidsrede Rijksuniversiteit Groningen 19 februari)
39p
ISBN 90-71677-17-6

15 Afscheid van de dialectiek? Rondom het afscheid van Ger Harmsen als hoogleraar
(bewerkte versie van de lezingen die zijn gehouden op het
afscheidssymposium op 15 mei 1987 te Groningen)
1988 Nijmegen, sun (Onder redactie van Pim Fortuyn met Ruud Vreeman, Dick Visser, Hans Blom, Wilfried Uitterhoeve, Lolle Nauta, Gerard de Vries en Ger Harmsen)
189p
ISBN 90-6168-265-7

16 Onderzoek gezocht. Een strategische verkenning naar gewenste onderzoek inzake de logistieke rol van Nederland
(In opdracht van de hoofddirectie Wetenschapsbeleid van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen)
1988 Den Haag, SDU/DOP (Onder redactie van G.C. Meeuse, B.J.P. Janssen en J.H. Dijks, met inhoudelijke ondersteuning van WSP Fortuyn, J.M. Hardy, P.W.M.A. van Hoogstraten, W. Koumans, F. Kuiper en J.A.M. Theeuwes)
45p Augustus
ISBN 90-34-1647-9
17 Technology assessment in stad en regio
1988 Groningen Wolters-Noordhoff (onder redactie van J.J. Broekhuis met WSP Fortuyn, P.W.M.A. van Hoogstraten, C.E. Hunter, P. Nijkamp, J.G. Lambooy, A.J. Evenhuis en R. Petrella) 149p dec =vw
ISBN 90-01-16801-9
 
 
 
 
 

18 Ambtenaren in het jaar 2000: op weg naar nieuwe arbeidsverhoudingen
1989 SDU uitgeverij, Den Haag (Onder redactie van WSP Fortuyn, W.Albeda en H. Dragt, met bijdragen van M.G. Rood, W.J. Slagter, W van Voorden, M.W.M. Vos van Gortel, J.A.M. Hennekens, H.J.L. Vonhoff, C.J. Rijnvos, D.J. Wolfson, J. Demmink, J.A.M Reijnen en A.M. van der Horst)
192p Juli =vw
ISBN 90-12-06234-9 www.caop.nl

19 Positie bepaald, koers uitgezet
1989 Rotterdam: Havenondernemersvereniging SVZ (met Foeke Kuiper)
67p Oktober =vw
ISBN 90-9003230-4

20 Competitie en bescherming.
Nederlands bedrijfsleven in de Europese concurrentiestrijd (Over fusies en overnames)
1989 Den Haag Stichting Maatschappij en Onderneming, smo-Boek (met C.A.M Mul, R.Nods en W.J. de Ridder)
78p Dec
ISBN 90-6962-051-0 www.smo.nl

21 Ordening door ontvlechting: een advies over de adviesstructuur in de volksgezondheid
1990 Rijswijk/Den Haag, DOP: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
101p November
ISBN 90-346-24110

22 Een toekomst zonder ambtenaren
(Introrede Erasmusuniversiteit Rotterdam Albeda leerstoel 14 februari)
1991 Den Haag, CAOP/SDU Juridische & Fiscale Uitgeverij
(Publicatiereeks Overheid & Arbeid, no 1 Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel)
42p
ISBN 9054090006 www.caop.nl
23 Zonder Ambtenaren: De overheid als ondernemer.
-1991 Amsterdam, Uitgeverij Veen
-1994 2e druk Amsterdam Pandora Pockets (Uitgeverij Contact) 119p
ISBN 90-204-2029-1 / ISBN 90-254-5504-2
 
 
 
 
 
 

24 Aan Het Volk Van Nederland.
De contractmaatschappij, een politiek-economische zedenschets.
1992 Amsterdam, Uitgeverij Contact
215p Augustus =vw/nw
ISBN 90-254-0303-4

25 De Overheid Als Ondernemer.
1993 Amsterdam, Uitgeverij Contact
174p September =vw
ISBN 90-254-0187-2

26 Werken in het onderwijs van morgen
1993 Dordrecht, NGL Onafhankelijke onderwijs vakorganisatie
(eindredactie: F.H.J.G. Brekelmans en G. Moll, met P.W.C. Akkermans, W.C.M. van Lieshout, W.S.P. Fortuyn, S.J. Steen, F.H.J.G. Brekelmans, G.H. van den Hoven, T. Leinse, L. Spaans, J. Waterlander)
132p maart =vw
ISBN 90-9005950-4
 
 
 
27 Final-offer arbitrage
1993 Den Haag, CAOP/SDU Juridische & Fiscale Uitgeverij
(Publicatiereeks Overheid & Arbeid, no 4 CAOP)
(Onder redactie van WSP Fortuyn, K.M. Becking, H. Dragt, C.J. Loonstra, met J. Stekelenburg, W. Albeda, M.G. Rood en H.A.P.M. Pont)
108p
ISBN 90-5409-057-X www.caop.nl

28 Het Zakenkabinet Fortuyn.
(Kritisch, scherp, ter zake en vaak humoristisch)
1994 Utrecht, A.W. Bruna Uitgevers B.V.
208p
ISBN 90-229-8158-4

29 Beklemmend Nederland. De vlijmscherpe analyses en aansporing tot
verandering van beklemmend Nederland

1995 Utrecht, A.W. Bruna Uitgevers B.V.
231p
ISBN 90-229-8234-3

30 De Verweesde Samenleving. Een religieus-sociologisch traktaat.
Achtergrond van en oplossingen voor de huidige normen- en waarden- probleem
1995 Utrecht, A.W. Bruna Uitgevers B.V.
240p Oktober ???
ISBN 90-229-8244-0

31 Uw Baan Staat Op De Tocht! De Overlegeconomie voorbij (het einde van de overlegeconomie)
(Afscheidsrede Erasmus Universiteit Rotterdam)
1995 Utrecht, A.W. Bruna Uitgevers B.V.
78p
ISBN 90-229-8264-5

32 Mijn Collega Komt Zo Bij U. Dienstverlening in Nederland.
1996 Utrecht, A.W. Bruna Uitgevers B.V.
85p
ISBN 90-229-8311-0

33 Tegen De Islamisering Van Onze Cultuur. Nederlandse identiteit als fundament.
1997 Utrecht, A.W. Bruna Uitgevers B.V.
110p
ISBN 90-229-8338-2

34 Mijn Collega Komt Zo Bij U. Dienstverlening in Nederland. (herziene uitgebreide editie)
1997 Tweede Uitgebreide Druk Utrecht, A.W. Bruna Uitgevers B.V.
95p
ISBN 90-229-8351-X

35 Zielloos Europa. Tegen een Europa van technocraten, bureaucratie,
subsidies en onvermijdelijke fraude.
1997 Utrecht, A.W. Bruna Uitgevers B.V.
111p
ISBN 90-229-8352-8

36 Moet kunnen: Christelijke organisaties en cultuurrelativisme:
seminar uitgesproken tekst van ASA seminar door W.S.P. Fortuyn en H.J. Tieleman
1998 ROC ASA. Groningen : Stichting Uitgeverij Xeno [distr.]
Journalistieke impressie van ASA Seminar 9 oktober 1997
40 p
ISBN 90-6208-136-3
 
 
 

37 Babyboomers. Autobiografie Van Een Generatie. Terugkijken en vooruitzien
1998 Utrecht, A.W. Bruna Uitgevers B.V.
334p (16p-foto's)
ISBN 90-229-8369-2

38 50 Jaar Israël. Hoe Lang Nog ? Tegen het tolereren van fundamentalisme.
1998 Utrecht, A.W. Bruna Uitgevers B.V.
108p
ISBN 90-229-8407-9

39 De Derde Revolutie! Hoe de informatietechnologie alles op zijn kop zet.
1999 Utrecht, A.W. Bruna Uitgevers B.V.
169p
ISBN 90-229-8441-9

40 Droomkabinet. Hoe Nederland geregeerd moet worden.
2001 Amsterdam, Uitgeverij Van Gennep
221 p Maart 1e druk
ISBN 90-5515-286-2

41 De Verweesde Samenleving in het informatietijdperk (De grote Pim Fortuyn omnibus)
(De verweesde samenleving, Tegen de islamisering, 50 jaar Israel,
De derde revolutie. Aangevuld met extra hoofdstukken)
2001 Geheel herziene versie Rotterdam,
Speakers Academy Uitgeverij
510p
ISBN 90-806300-1-2
www.speakersacademy.nl tel 010-4333322

42 De Islamisering Van Onze Cultuur. Nederlandse identiteit als fundament. (Het woord als wapen)
2001 Geheel geactualiseerde en herziene editie Uithoorn, Karakter Uitgevers + Rotterdam, Speakers Academy Uitgeverij
128p Oktober/December
ISBN 90-6112-861-7

43 De Puinhopen Van Acht Jaar Paars. Een genadeloze analyse van de collectieve sector en aanbevelingen voor een krachtig herstelprogramma
2002 Uithoorn, Karakter Uitgevers + Rotterdam, Speakers Academy Uitgeverij
186p Februari/Maart
ISBN 90-6112-911-7

44 De Verweesde Samenleving. Een religieus-sociologisch traktaat. Een vurig pleidooi voor meer aandacht. Liefde en respect voor de kernnormen en waarden van onze eigen cultuur
2002 Heruitgave Uithoorn, Karakter Uitgevers + Rotterdam,
Speakers Academy Uitgeverij
238p April =vw
ISBN 90-6112-931-1

45 Autobiografie Van Een Babyboomer.
2002 Heruitgave Uithoorn, Karakter Uitgevers +
Rotterdam, Speakers Academy Uitgeverij
428p Juli 1e druk
ISBN 90-6112-941-9

46 At Your Service. De Laatste 32 Columns (3 sep 2001 / 21 apr 2002)
2002 Business Class BV
205p
ISBN 90-803293-2-0

47 A Hell Of A Job. De verzamelde Columns (29 jan 1994 / 1 sep 2001)
2002 Rotterdam, Speakers Academy Uitgeverij
784p
ISBN 90-806300-6-3