ROTTERDAM - Maar 1 procent van de vorig jaar gepakte straatrovers in het centrum van Rotterdam is van Nederlandse afkomst.

Uit dinsdag gepresenteerde cijfers van de gemeente Rotterdam en de politie blijkt dat 99 procent van de vorig jaar gearresteerde straatrovers van origine buitenlands is.

Bij de politie Rotterdam kwamen vanuit het centrumgebied vorig jaar 1166 aangiften van straatroof binnen. De politie hield 223 verdachten aan. Ongeveer 45 procent van de verdachten, blijkt uit de politiecijfers, is van Antilliaanse afkomst, 38 procent komt uit Marokko. Een 16 procent heeft zijn wortels in Turkije dan wel Oost-Europese landen, 1 procent is van Nederlandse origine.

De politie zegt moeilijk greep te kunnen krijgen op de straatrovers. Een doelstelling om het aantal berovingen met 25 procent te laten afnemen is onlangs bijgesteld. De praktijk gaf volgens de politie, ondanks de vele inspanningen, een forse toename van straatroven te zien.

Gemeente en politie hebben besloten het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving onderzoek te laten doen naar de Rotterdamse straatroven. Het centrum gaat onderzoek doen naar de karakteristiek van de de daders, de plaatsen en de slachtoffers. Hierbij wordt ook de sociale achtergrond van de daders in beeld gebracht.S