(Bron: Telegraaf.nl, 14-03-2002)

   
DEN HAAG - De Complete top van het openbaar ministerie (OM) moet na de grote 'blunders' van de afgelopen jaren de laan worden uitgestuurd. Er moeten koppen rollen in het college van procureurs-generaal om het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen.
Dat stelt Pim Fortuyn in zijn boek 'De puinhopen van acht jaar Paars', dat morgen officieel wordt gepresenteerd, maar gisteren al plotseling in een aantal boekwinkels lag.
         
Een betere greep van de politiek op het OM is volgens Fortuyn "beslist noodzakelijk''. Het boek moet worden gezien als Fortuyns verkiezingsprogramma voor de Tweede-Kamerverkiezingen op 15 mei. De lijst-Fortuyn heeft namelijk geen eigen verkiezingsprogramma.
Het boek is een zware aanklacht tegen het beleid van het paarse kabinet. De Rotterdammer meent dat de politiek het de afgelopen jaren volledig heeft laten afweten, gezien onder meer de grote wachtlijsten in de zorg, de criminaliteit, de mislukte integratie van buitenlanders en de volstrekt uit de hand gelopen bureaucratie in het onderwijs.

Regenten
Fortuyn verwijt Paars "een regentenhouding'' en "een achterkamertjescultuur''. PvdA en VVD accepteren volgens Fortuyn geen enkele verantwoordelijkheid voor de misstanden die de afgelopen acht jaar onder Paars hebben plaatsgevonden. "De dader van de puinhopen in de zorg, het onderwijs, de wao en het immigratiebeleid ligt op het kerkhof'', aldus Fortuyn.
        
In zijn boek doet hij een groot aantal voorstellen voor ingrijpende veranderingen. Een duidelijke financiële verantwoording ontbreekt. Wel stelt Fortuyn bij de meeste onderwerpen, zoals zorg en onderwijs, dat daarvoor voorlopig geen extra geld mag worden uitgetrokken. Eerst moeten de betreffende sectoren worden gesaneerd.
Fortuyn spiegelt een aantal harde maatregelen voor om de komst van asielzoekers tegen te gaan. Zo waarschuwt hij voor "een groeiende apartheid" in de grote steden en wil hij het beleid rond de gezinshereniging drastisch herzien. Fortuyn wil af van het "ongeëmancipeerde gedoe" van Turkse en Marokkaanse mannen die trouwen met vrouwen uit hun land van herkomst.

Daarnaast is het VN-Vluchtelingenverdrag niet heilig, wordt de opvang van asielzoekers tot slechts 10.000 'sobere' plaatsen beperkt, wordt het zogeheten Schengen-verdrag opgezegd, grenscontroles hersteld en moeten allochtonen die geen Nederlands spreken en een uitkering hebben, onmiddellijk naar school.

In de zorg moet veel beter rekening worden gehouden met de wensen van de patiënt, aldus Fortuyn. Patiënten moeten meer vrijheid krijgen om te bepalen in welk ziekenhuis en door welke arts zij willen worden behandeld. Verzekeraars zijn dan verplicht de kosten hiervan te vergoeden. Wel moeten patiënten een hogere nominale (vaste) ziektekostenpremie betalen als zij een beroep op duurdere voorzieningen willen doen.

Het "kartel'' van de zorgverzekeraars onder leiding van VVD-coryfee Wiegel moet worden opengebroken zodat er echte concurrentie tussen de aanbieders ontstaat, aldus Fortuyn. Om patiënten bewust te maken van de hoge kosten van de zorg, dient hij voor elk eerste bezoek aan een zorgaanbieder een forse eigen bijdrage te betalen.

Scholen die hele klassen naar huis sturen vanwege zieke onderwijzers en atv-dagen moeten in Fortuyns ogen financieel worden bestraft. Daarnaast moeten alle cao-bepalingen die de continuïteit van het onderwijs in gevaar brengen, worden geschrapt. Experimenten met basisvorming en studiehuis kunnen wat Fortuyn betreft de prullenmand in.

Verder wil Fortuyn dat scholen voortaan nog maar 600 leerlingen tellen; in het basisonderwijs zou dit "beduidend'' minder moeten zijn.
Daarnaast wil Fortuyn in de grote steden de gemeentepolitie in ere herstellen. Op hangplekken van jongeren en parkeerplaatsen van sociale diensten moet de politie misdadigers opsporen. De politie moet worden afgerekend op het aantal misdrijven dat wordt opgespoord. Dit betekent volgens Fortuyn dat voetbalwedstrijden het met minder of geen politiebewaking moeten doen.

Bijstandstrekkers die nu een baan accepteren, gaan er vaak netto op achteruit doordat zij subsidies verliezen. Fortuyn wil deze 'armoedeval' bestrijden door subsidies, zoals huursubsidie, te laten vervallen.