(Bron: De Telegraaf, 18 maart 2002 )

ROTTERDAM - Het CDA heeft Leefbaar Rotterdam maandagochtend schriftelijk gemeld bereid te zijn verder te praten over het te vormen college. De partij stelt wel voorwaarden en wijst erop dat het CDA en Leefbaar Rotterdam een ander vertrekpunt hebben voor de onderhandelingen die maandagmiddag worden voortgezet.

Zo vindt het CDA nog steeds dat in het belang van de stad ook de mogelijkheid van een coalitie met de PvdA, de tweede partij, tot de mogelijkheden moet behoren. "Het CDA is bereid om onder meer met Leefbaar in het college zitting te nemen. Een college zonder Leefbaar doet geen recht aan de verkiezingsuitslag", houdt onderhandelaar J. van der Tak Leefbaar Rotterdam voor.


Maar stelt Van der Tak: "De CDA-fractie heeft tevens de voorkeur uitgesproken voor een college met een breed draagvlak in de samenleving en in de raad. Dat betekent dat wij een voorkeur hebben voor samenwerking van Leefbaar Rotterdam, de PvdA en het CDA."


Fortuyn, de voorman van het Rotterdamse Leefbaar, streeft naar een stadsbestuur van zijn partij met CDA, VVD en D66 en zonder PvdA. "Een college van PvdA en Leefbaar Rotterdam moet worden uitgesloten, en wij zijn van mening dat dat meteen moet gebeuren", maakte Fortuyn vrijdag tijdens het eerste college-overleg duidelijk.


Getalsmatig zijn de twee zetels van D66 in de door Leefbaar beoogde coalitie niet nodig, want als Leefbaar Rotterdam het eens wordt met CDA en VVD vertegenwoordigt de combinatie 25 van de in totaal 45 leden in de gemeenteraad.


D66 zegt maandag niet met Fortuyn te gaan praten. De partij vindt dat Fortuyn eerst een ontwerpprogramma moet laten zien waarin hij aangeeft hoe problemen in de stad moeten worden opgelost.


Fortuyn gaf vrijdag aan dat hij een andere volgorde in gedachten heeft. Hij wil met de beoogde coalitiegenoten een programma op schrift zetten en gelijk de wethoudersposten invullen.