(Bron: De Telegraaf, 19 maart 2002)

door Eric de Brouwer ROTTERDAM - De onderhandelingen voor een nieuw college van B en W van Rotterdam zijn gisteren volledig stukgelopen. Het besloten topoverleg tussen Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD op het stadhuis aan de Coolsingel strandde al na een uur, omdat Leefbaar Rotterdam en CDA het niet eens konden worden over het al dan niet toelaten van de PvdA tot het nieuwe stadsbestuur.

De formateur, lijsttrekker Pim Fortuyn van Leefbaar Rotterdam, trok zich daarop terug als leider van de besprekingen. Hij droeg het stokje over aan de PvdA, in grootte de tweede partij van de stad.

Fortuyn had aangestuurd op een coalitie van zijn partij met CDA, VVD en eventueel D66. Hij had die drie partijen tot gistermiddag 12.00 uur de tijd gegeven om na te denken of zij met Leefbaar Rotterdam in zee wilden.
CDA en VVD stemde in met een 'vervolggesprek' achter gesloten deuren. D66 haakte voortijdig af. In een brief aan Fortuyn schreef lijsttrekker Mea van Ravesteyn dat haar partij eerst een programma van Leefbaar Rotterdam wil zien, alvorens met die partij om de tafel te gaan.

Maar ook zonder D66 lukte het Fortuyn niet om tot een college van B en W te komen. "We hebben openhartig en plezierig met elkaar gesproken, maar desondanks bleef het CDA halsstarrig vasthouden aan een coalitie van Leefbaar Rotterdam, CDA en PvdA. Samenwerken met de PvdA zou echter kiezersbedrog zijn", zo liet Fortuyn direct na afloop van het overleg los.
"Bovendien heeft de PvdA in de afgelopen weken aangegeven het gedachtegoed van onze partij verwerpelijk te vinden. Ik moet er dan ook niet aan denken om met die partij verder te gaan", aldus Fortuyn. "Ik ben voorlopig uitgeformeerd. Nu moet de PvdA maar een poging ondernemen om een college te gaan vormen. En ik gun ze daarbij absoluut geen succes. Leefbaar Rotterdam hoort in het college!"

CDA-voorman Sjaak van der Tak liet in een reactie weten 'diep teleurgesteld' te zijn. "Ik heb verscheidene pogingen gedaan om meneer Fortuyn ervan te overtuigen, dat de PvdA in het college hoort. Maar het is mij niet gelukt om de blokkade die Leefbaar Rotterdam had opgeworpen, te doorbreken."

Volgens Van der Tak zou een samenwerking van CDA, VVD en Leefbaar Rotterdam 'te kwetsbaar' zijn. "In dat geval zouden we 25 van de 45 zetels hebben. Dat is echt een veel te krappe meerderheid."
Betrouwbaar

De CDA-lijsttrekker wil een coalitie met daarin plaats voor de PvdA. Het college dat hij voor ogen heeft zou met 32 zetels op een 'brede steun in de raad' kunnen rekenen. Bovendien vindt hij dat de PvdA in de voorbije jaren een 'betrouwbare partner' van zijn CDA is gebleken. "Een verbond met VVD en D66 lijkt me niet logisch. D66 heeft slechts twee zetels en is niet nodig in een college. De VVD was bij de verkiezingen de grootste verliezer", aldus Van der Tak.

VVD-lijsttrekker Nico Janssens deed gisteren een 'dringend beroep' op het CDA en Leefbaar Rotterdam om de impasse in de komende dagen te doorbreken. "Leefbaar Rotterdam hoort gewoon in het college. Dat hebben de Rotterdamse kiezers ook zo gewild", aldus Janssens, die het verder betreurt dat het CDA afstand doet van een samenwerking met zijn partij.
Fortuyn sluit zijn beoogde coalitie overigens nog niet helemaal uit. "Laten we nu maar eens kijken hoe sterk de knieën zijn van CDA'er Van der Tak. Ik ga die knieën testen. Dat was het dan voor nu. Bon. Dank u wel."

Nieuwe versie

Fortuyn deed trouwens ook van zich spreken in de landelijke verkiezingscampagne: een week na het verschijnen van zijn boek zaaide hij met een nieuwe versie van zijn verkiezingsprogramma. In een 'proeve' van zijn programma staan nieuwe voornemens, zoals onder meer aanpassing van de rendementsheffing, herinvoering van de aftrekbaarheid van rente op consumptief krediet en een lagere overdrachtsbelasting, die niet in zijn boek staan vermeld. Dit zijn overigens allemaal ideeën die de overheid geld kosten.

Volgens een woordvoerder van Fortuyn wordt er de komende weken verder aan het programma geschaafd als ook de Kamer-kandidaten van de Lijst Pim Fortuyn bekend zijn. De kandidaten kunnen nog met wijzigingsvoorstellen komen die mogelijk in het programma verwerkt worden. Bovendien wordt volgens hem ook nog een vertaling vervaardigd voor de buitenlandse media.