"Wim Kok, Klaas de Vries, Ad Melkert verantwoordelijk
voor niet-beveiliging van Pim Fortuyn"  

Door Hans Smolders

Het was walgelijk hoe de regenten Dhr. Remkes en Dhr. Donner op een zeer arrogante en minachtende manier lieten blijken geen waarde te hechten aan de waarheid omtrent de moord op Pim Fortuyn. Dit drie keer uitgestelde debat werd nu in een algemeen overleg versnipperd door het meer over de aanbevelingen (nieuwe persoonsbeveiliging) van het rapport Van den Haak te hebben dan over Pim Fortuyn.

De bovengenoemde walgelijke houding is niets in vergelijking met wat de elite van de PvdA (Wim Kok, Klaas de Vries, en Ad Melkert) begin 2002 voor Pim Fortuyn in petto hadden. Zij hebben o.a. de racistische kaart getrokken en wat voor krachten zijn er wel niet aangewend om Pim Fortuyn in enkele weken tijd wereldwijd als een gevaarlijke racist weg te zetten. En het zijn juist deze mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de niet-beveiliging van Pim Fortuyn en de haatcampagne in het voorjaar van 2002.

Ondergetekende heeft tijdens de campagne alles zelf van dichtbij met Pim Fortuyn meegemaakt en is er van overtuigd dat de politieke Elite van de PVDA een haatcampagne heeft gevoerd die zijn weerga niet kent. Dat is niet omdat ik de zaak op stelten wil zetten, maar omdat ik de waarheid boven tafel wil, en als je als politicus zo aan je einde komt als Pim Fortuyn, moet aan hem recht worden gedaan, zeker omdat hij zichzelf niet meer kan verdedigen.

Pim heeft eerst geprobeerd Wim Kok op zijn verantwoordelijkheid te wijzen door ook na het taartincident op tv te zeggen: "U bent de Minister-president van alle Nederlanders, dus ook mijn Minister President". Daarna heeft Pim Fortuyn bij Robert Jensen op tv puur uit angst gezegd: "Als er een aanslag op me wordt gepleegd, kunt U niet zeggen dat U daar niet verantwoordelijk voor bent, want U heeft er wel het klimaat voor geschapen!". Door dit op tv te zeggen was Pim ervan overtuigd dat nu Wim Kok zeker niet meer onder zijn verantwoordelijkheid uit kon komen, en hem wel moest beveiligen. Na de moord was het duidelijk geworden dat de politieke wil er bij de elite niet was om hem te beveiligen. Later bleek dat kost wat het kost Pim uit de weg geruimd moest worden.

Ik als belangrijkste getuige mocht over de haatcampagne bij de commissie van den Haak niet spreken. Deze haatcampagne die uitmondde in een ordinaire karaktermoord. Als er geen haatcampagne zou zijn gevoerd had de commissie dat moeten ontkrachten met argumenten, maar zelfs voor de officiële presentatie van zijn rapport liet Dhr. van den Haak weten dat er over het zogenaamde demoniseren in het rapport niet was ingegaan. Zeer vreemd want dat had hij niet hoeven zeggen, voordat hij begon met zijn rapport te lezen. Het is wel bizar dat Wim Kok zelf deze commissie nog even snel demissionair heeft ingesteld en juist een goede kennis is van dhr. van den Haak. Het is juist Wim Kok die de sleutelfiguur is in de haatcampagne tegen Pim Fortuyn. Het is jammer dat een gedeelte van de pers Wim Kok op zijn blauwe ogen heeft geloofd en blind achter hem aangelopen is.

Als Pim Fortuyn 6 mei niet was vermoord stond in de haatkalender op 7 mei de volgende al klaar met een hakbijl, en dat was niemand minder dan Tony Blair. Als deze man die over oorlog of vrede in de Wereld gaat, 1 week voor de verkiezingen door Wim Kok naar Nederland wordt gehaald om in Rotterdam op een bijeenkomst te spreken, dan gaat het ergens over nietwaar! Begin 2002 zou ook niemand hebben verwacht dat de oud vakbondsman heden ten dagen van de ene naar de andere multinational schuift, waar de exorbitante salarissen van de elite je om de oren vliegen terwijl de werkman moet matigen. Het is dezelfde Wim Kok die Pim Fortuyn verweet haat te zaaien en de tweedeling in de maatschappij te veroorzaken.

Het zijn juist 2 kabinetten Kok die de tweedeling hebben gecreëerd door die arme allochtonen in de oude wijken te donderen met een uitkering en er vervolgens nooit meer naar om te kijken. En wie het waagde deze problemen aan de orde te stellen werd afgeschilderd als een ware racist door deze salonsocialisten. En ook was het niemand anders dan de Politieke Elite onder leiding van Wim Kok die haat aan het zaaien waren. Langzaam kwam de ware Wim Kok tevoorschijn.

Wat betreft de commissie van den Haak is het duidelijk dat er nooit een Commissie uit eigen gelederen meer mag worden aangesteld. Dhr. van den Haak had niet moeten onderzoeken of Pim Fortuyn beveiligd had moeten worden, want anno 2002 was vriend en vijand het er al over eens dat Pim beveiligd had moeten zijn. Dus het 5 miljoen kostende rapport van den Haak is weggegooid geld. Het moge duidelijk zijn dat het doel van het rapport v.d. Haak niet was de waarheid boven tafel te krijgen, maar zoals gebruikelijk blijkt te zijn in Den Haag, was het doel dat de politieke Elite geen enkele verantwoordelijkheid hoeft te nemen, ongeacht het misdrijf. Dus in principe zijn ze onschendbaar zoals Hare Majesteit dat ook is. Ik neem het trouwens Hare Majesteit dan ook zeer kwalijk dat ze in de troonrede van 2002 met geen woord gerept heeft over de afschuwelijke moord op Pim Fortuyn die de democratie in (haar) land grote onherstelbare schade heeft toegebracht.

"Wat is de rol van politici en de media bij de moord op Pim Fortuyn?" Dit is en was en zal altijd de belangrijkste vraag blijven bij miljoenen mensen, en niet of hij beveiligd had moeten worden. Zo zie je maar dat als het om eigenbelang gaat bij Wim Kok, hij wel de regie strak in handen heeft, zoals rondom de moord op Pim Fortuyn en ook bij Sebrenicia etc. terwijl Wim Kok in zijn gewone functie als Minister-president totaal de regie kwijt was, en een ramp is geweest voor ons land. Met 10-tallen miljarden belastingmeevallers heeft hij tijdens zijn 2 kabinetten Kok ook een ongekende prestatie geleverd, en wel de gehele publieke sector naar de klote geholpen, en daar zullen we nog lang last van hebben. Hij heeft dus die Mickey Mouse onderscheidingen wel verdient bij het Land van Ooit en bij Nijenrode etc. etc. Voor deze organisaties is het niets meer dan een ordinaire publiciteitsstunt en dat getuigt van goed koopmanschap.

We kennen nu toch voorbeelden genoeg van z.g.n. onafhankelijke commissies. Bouwfraude: waar geen verantwoordelijkheid is genomen terwijl de minister de kamer niet ingelicht had, en een ander had het over pepernoten i.p.v. euro's IRT-: waar rechercheurs zelf in drugs gingen handelen en met motorhelmen op voor de commissie verschenen. Sebrenicia: waar de verantwoordelijke politici vele jaren de waarheid wisten weg te moffelen. Waar het belangrijke fotorolletje zomaar verdween, en toen men tenslotte na 7 jaar verantwoordelijkheid moest gaan afleggen in de kamer voor de dik 7000 moorden, liet men doodleuk het kabinet vallen. Dat verstond Wim Kok dus onder verantwoordelijk nemen. En dan is er nog heel veel wat hij onder het tapijt heeft weten te houden, waar we dus niets van af weten en daar was Wim Kok juist wel zeer goed in ???

En toch nog: Ceteco-affaire, HBO-fraude, ESF-fraude, Betuwelijndrama, Margarita-affaire, Tolpoortdrama, Taxiwet-fiasco, Harde Gulden verkwanseld, Privatisering energie en NS drama, Immigratie/integratie drama, De publieke sector Compleet drama, enz. enz. enz. Ik wil hiermee alleen maar zeggen dat de waarheid bij miljoenen mensen in dit land nog lang niet boven water is, want dat is heel gevaarlijk en dat blijkt ook uit cijfers van het C.P.B. waar eind 2002 nog maar 35% van de mensen vinden dat de overheid goed functioneert. Pim Fortuyn heeft een ongekende prestatie geleverd door eigenhandig zeker 50 zetels met diepe wortels en al los op het binnenhof te leggen. Deze losse zetels waar de wortels niet meer van vast zitten kunnen nu wel makkelijk opgepakt worden door een echte populist en zeker niet meer door een eerlijke, oprechte, nette, en zeer geniale Pim Fortuyn want die is uitgeschakeld door een ordinaire karaktermoord!

De Politieke Elite hebben hun doel echter weer bereikt medio september 2003 door weer op een arrogante en minachtende manier met de politiek om te gaan in onze schijndemocratie. Hierdoor hebben de burgers die door Pim Fortuyn in grote getale weer interesse in de politiek hadden gekregen zich al weer afgekeerd door de regenten van nu. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook het doel is van de Politieke Elite om zo gewoon weer hun gang te kunnen gaan zonder pottenkijkers zoals ook 2-kabinetten Kok hebben gewerkt. Maar we weten nu wat het koldermodel heeft aangericht en wat het precies inhield. Het schijnsucces is enkel en alleen te danken aan loonmatiging wat geheel over de rug van de gewone werkman is binnengehaald, terwijl de Elite in dit land zich op een arrogante en minachtende manier schuldig maakte aan zelfverrijking.

Nu is het ook duidelijk wat de rol van de Elite binnen de vakbonden is geweest tijdens 2-kabinetten Kok, die toestemde dat hun oud Vakbondslijder Wim Kok de koopkracht van de gewone arbeider met ongeveer 40% tot 50% heeft laten afnemen terwijl de bonden zo goed als niets gecompenseerd hebben. Old boys netwerk??? Het volgende hadden ze o.a. moeten compenseren : BTW-verhoging, Kwartje Kok, Eco-tax, BTW op energie, BTW op telefoon, BTW verhoging op water, INVOERING EURO, Duurdere gemeenteheffingen. De inflatie is buitensporig geweest waardoor de waarde van je huis in 'n paar jaar enorm gestegen is maar daardoor ook: Opstalverzekering, Brandverzekering, Huurwaardeforfait, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Notariskosten, etc.etc. Dus de vakbonden hebben samen met Wim Kok het koldermodel tot een schijnsucces gemaakt over de ruggen van de gewone arbeiders.

Daarom wil Wim Kok eind 2003 als volleerde Elite de gewone werkman nogmaals laten merken dat ze hun plek niet meer weten, en niet om salarisverhoging moeten zeuren. Zodoende gaat onze staatsman zich keihard inzetten om Europa snel uit te breiden en we daardoor overspoeld worden met goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europese landen. De criminelen uit deze landen krijgen we er dan gratis bij van hem. Op die manier worden zijn oud-vakbondsleden het brood helemaal uit de mond gestoten, terwijl Wim's nieuwe vrienden (de Tob-Bestuurders en Elite) het land nog steeds op een arrogante en minachtende manier aan het leegroven zijn. Alsof we door de komst van de Euro (die ons eveneens door Wim Kok door de strot is geduwd) nog niet genoeg ellende hebben, door onze keiharde gulden te verkwanselen ten tijde dat hij zich als schoothondje gedroeg van Blair, Schroder, Chirac, en Clinton!!!


Tilburg, 09-09-2003
Hans Smolders