(Bron: De Telegraaf, 28 mei 2002 door Martijn Koolhoven)        

ROTTERDAM - De drie weken geleden vermoorde Pim Fortuyn heeft in zijn testament geen specifieke personen vermeld die in aanmerking komen voor zijn erfenis. Dat betekent dat zijn twee broers Marten en Simon en zijn zussen Eefke en Tineke als wettige erfgenamen worden aangemerkt.
Fortuyn stelde zijn testament al in 1976 op. Het betreft een standaardtekst zonder speciale verwijzingen of vermeldingen. Pims persoonlijke butler, maatje en chauffeur Herman wordt er niet in vermeld. Dit tot grote verbazing van de directe vriendenkring van Pim Fortuyn, omdat de politicus voor zijn plotselinge dood zich regelmatig had laten ontvallen dat "Herman alles zou krijgen." De butler staat nu dus met lege handen. "Maar, wij zorgen voor Herman, hij hoeft zich niet ongerust te maken", aldus Pims broer Marten in een reactie.

Het is nog onduidelijk wat de materiële waarde is van de erfenis van Pim Fortuyn. Hij had twee huizen in eigendom, een in Rotterdam en een in Italië, maar deze zijn niet geheel vrij van hypotheek. Daarnaast had Fortuyn zijn zakelijke activiteiten, zoals zijn lezingen, tv-optredens en boekuitgaven, ondergebracht in de besloten vennootschap Adviesbureau W.S.P. Fortuyn. In deze vennootschap draaide Fortuyn naar eigen zeggen een omzet van zo'n 400.000 euro per jaar, maar bijzonder vermogend was hij zeker niet.

Pim Fortuyn beschikte ook over een waardevolle boekencollectie en een voor verzamelaars interessant archief. Daarnaast worden in de erfenis van Fortuyn ook de (nog te verwachten) royalty's van zijn boeken meegenomen, zoals zijn meest recente boek De puinhopen van acht jaar Paars.

Inmiddels heeft ook justitie een blijk van medeleven getoond aan de familie Fortuyn. Officier van justitie mr. J. Plooy, de officier van het team dat de moord op Fortuyn onderzoekt, heeft een brief geschreven aan de familie. Hij schrijft onder meer: "Ik heb er behoefte aan U mijn oprechte deelneming te betuigen. Hoewel de schok in de breedte van de samenleving enorm is geweest, ben ik mij er zeer van bewust dat die binnen de kring van directe nabestaanden nog groter is geweest. (...) Ik wil u op deze wijze aanbieden om in een persoonlijk gesprek in te gaan op vragen die bij u zouden kunnen leven."

Familieadvocaat mr. Hans de Haij heeft de broers en zussen Fortuyn een boedelnotaris voorgesteld, die zich moet gaan bezighouden met de feitelijke verdeling van het bezit van hun broer. Ook zal De Haij contact opnemen met Plooy omdat de familie een gesprek met de officier wenst. De familie is onder meer verbaasd over het feit dat nog op de avond van de moord, 6 mei, huiszoeking plaatsvond in de woning van Pim Fortuyn in Rotterdam. Pas acht dagen later vond huiszoeking plaats op het kantoor van milieuradicaal Volkert van der G., die werkzaam was bij de Vereniging Milieu Offensief (VMO) in Wageningen.