Theo van Gogh, www.degezonderoker.nl

Welke redacteur bij Vrij Nederland heeft zitten slapen weet ik niet, maar voor 't eerst sinds jaren verscheen er in dat sufferdje een opiniestuk dat ontregelend moet hebben gewerkt voor de lezers. Het was geschreven door Paul Cliteur en maakte gehakt van het vonnis dat Volkert van der G. als sick joke een kleine twaalf jaar achter tralies geeft.

Cliteur zet zich af tegen 'de hippie-cultuur' die de Rechterlijke macht in Nederland bevangen heeft. Hij constateert dat het op z'n zachtst gezegd merkwaardig is dat de veertig procent van de Nederlanders dat vòòr de doodstraf is geen een woordvoerder voor dat standpunt in de volksvertegenwoordiging vindt. En hij valt minister Donner van Justitie aan op diens weigering over de doodstraf met een beroep op die 'gevaarlijk' geachte minderheid zelfs maar in discussie te treden.

Cliteur noemt het vonnis van de PVDA- en D'66-rechters 'decadent' en constateert terecht dat het als 't ware een uitnodiging is voor de volgende politieke moord. 't Zal wel geen toeval wezen dat vervolgens Zaterdag jl. de Volkskrant opende met een rondgang langs allerhande zogeheten 'deskundigen' die meenden dat Volkert lijdt aan 'een subtiele vorm van autisme', ook wel 'de stoornis van Asperger' geheten. Wedden dat Volkert weer de trekker over zal halen als 'ie na z'n vakantie weer op straat wordt losgelaten? Cliteur ergert zich nog 't meest aan de pogingen van de linkse rechters om de moord op Fortuyn geen politieke te noemen, 'zonder gevolgen voor het democratisch proces'.

De 'klammheimliche Freude' zoals een voormalig hoofdredacteur de instemming bij Links over de moord op Fortuyn tegenover mij onlangs omschreef, gaat nog een raar staartje krijgen. Er wordt wat afgeluld over het zogenoemde 'gebrek aan cohesie' in de samenleving en als 't aan mij ligt zal het vonnis van Volkert tot in lengte van jaren als een zwarte bladzij en een grote schande worden ervaren, en het land blijven splijten. Ik hoop dat telkens weer de uitnodiging tot moord door de rechters zal worden opgerakeld. En ik hoop dat er een halve gare zal opstaan die een politicus van de Gevestigde Orde doodschiet; 'ns kijken of het geloei over 'onze rechtsstaat' dan ook tot een Micky Mouse-straf leidt.

Dat de Nederlandse rechtsstaat zichzelf niet serieus neemt en nogmaals bevestigt dat miljoenen aanhangers van Fortuyn tweederangsburgers zijn die telkens weer een trap na verdienen, bevestigt mij in het vooroordeel dat Nederlandse rechters alles zullen doen om de Goddelijke Kale door het slijk te blijven halen.

Want nooit was een democratische revolutie in Nederland naderbij en wee hen die 't waagden de progressieve dominees uit te dagen. Alleen al daarom hoop ik dat onze Volkert in de gevangenis door wat medegedetineerden wordt opgehangen of toevallig struikelt van een hoogte. Want kom mij nooit meer aan met praatjes over 'onze democratische rechtsorde'. Die bestaat alleen voor In Orde-Farizeeërs, niet voor Fortuyn, op wie de moord dag in dag uit werd uitgelokt.

En als politieke moord gelegaliseerd wordt met een Micky Mouse-vonnis dat het vergrijp tegen de democratische rechtsorde als een ongelukje afdoet, kan je als eenvoudig burger alleen maar hopen dat binnenkort deze of gene idealist 'ns besluit om een Wouter Bos of een Tom de Graaf om te leggen. En dan maar genieten van de juridische kronkelredeneringen om die moordenaar(s) wèl levenslang te bezorgen.

Mevrouw Böhler is Zomergast bij Joost Zwagerman. Aan haar' geblunder hebben we de veroordeling te danken van Öcalan, de Koerdische massamoordenaar; maar je zou je kunnen afvragen waarom een advocaat die openlijk sympathiseert met het bloed dat aan de handen kleeft van zekere zich noemende 'vrijheidsstrijders', in de optiek van de VPRO blijkbaar de juiste glamour heeft om urenlang haar' ondemocratische, op de eliminatie van de Fortuynen van deze wereld gerichte idealen te propageren.

Zwagerman is een aardige jongen maar veel te onderdanig om zo'n juridische beulsknecht weerwerk te leveren. Zoals de VPRO in de jaren '80 helemaal ésprit was van Baader & Meinhoff: 'slachtoffers' van zogeheten 'isolatiefolter'. Zo buigen de dames en heren van die progressieve omroep nog steeds voor terroristen en moordenaars. De moordenaars zijn onder ons.


Theo van Gogh