Theo van Gogh, www.degezonderoker.nl

Er worden oorlogen uitgevochten in Irak en op het scherm, tegen de machten der Duisternis, die in Nederland belichaamd worden door de rechters die Volkert van der G. toestaan om over elf jaar de trekker opnieuw over te halen. Wie zal volgende keer omgelegd worden?

Wij leven in een bijzonder land waar politieke moord gelegitimeerd wordt door rechters van D'66 en PVDA, die nog 'ns duidelijk hebben gemaakt dat in hun democratie een mening vooral niet te afwijkend mag worden.

Als 't aan mij had gelegen was Volkert vrij gesproken op grond van het ongeschreven geloofsartikel van de tirannenmoord. Dan was door de rechters erkend dat De Graaf (D'66) -"Niet ver van hier zat Anne Frank ondergedoken. Ik moest vandaag aan haar denken" - Melkert (PVDA) - "Let op..! Op een morgen word je wakker en wie is er aan de macht..? Le Pen!" -, en Zalm (VVD) - "Een gevaarlijke man" - een campagne orkestreerden waarin moord op Fortuyn als enige optie overbleef om 'de zwakke groepen' te beschermen. Er is een nuttige idioot nodig als Volkert om de trekker over te halen, maar de hetze die de moord moest uitlokken was in handen van de doortastende politici die zich door Fortuyn tijdens ieder debat weer voor joker zagen gezet. En natuurlijk door Klaas de Vries (PVDA) die als minister van Binnenlandse Zaken willens en wetens bescherming weigerde aan de grootste Oppositie-leider die het land gekend heeft, 't Was goed geweest wanneer een vrijspraak als impliciete erkenning van het hierboven beschrevene de hoofden en harten van de winnaars in de oorlog tegen Fortuyn nog 'ns beroerd had; loon naar werken.

Maar als rechters die mening over wat er eigenlijk gebeurd is, niet delen, zou je zeggen dat ze er zijn om 'de democratische rechtsorde' te beschermen met het enige vonnis dat duidelijk zou maken dat 't hier wel degelijk een aanslag op de democratie betrof; levenslang.

Handenwrijvend zien deze rechters - die uitdrukkelijk verklaarden dat hier geen schade 'aan het democratisch proces' kon worden geconstateerd; wat is dan eigenlijk wél een politieke moord? - nu toe hoe verpletterend dood de Goddelijke Kale is, trots dat ze nog 'ns duidelijk hebben kunnen maken waarom de mensen die Fortuyn steunden tweederangsburgers zijn die mede door dit vonnis tot in lengte van jaren een trap na verdienen. En terwijl de edelachtbaren triomfantelijk staan te dansen op het lijk van zes Mei, vraag ik me af of de moord op één van hen ook met een grapje van elf jaar zou worden afgedaan?
De vraag stellen is het antwoord geven: Nee dus.

Als 't aan minister Donner van Justitie ligt worden straffen binnenkort gehalveerd. Dat zou betekenen dat Volkert nog eerder weer thuis is. Ik hoop dat de taart voor hem klaar staat.
"Pappa, wat heb jij eigenlijk gedaan?"
"Pappa heeft iets heel moedigs gedaan!"
"Knappe Pappa!"

Enfin, dit vonnis maakt van de rechtsstaat een travestie en nodigt iedere potentiële Volkert uit om zich vooral niet te laten ontmoedigen. Wie zal er een prijs zetten op het hoofd van de rechters? Volkert heeft de verkiezingen gewonnen en ik kan me maar niet aan de indruk onttrekken dat een moord op Kok (PVDA) wél levenslang zou hebben opgeleverd. Zal de jurisprudentie die nu geschapen is ook worden toegepast bij de volgende moord? Want die komt eraan, uitgelokt door dit vonnis, dat niet kwaadaardiger had kunnen uitvallen en dat tot in lengte van jaren geweld legitimeert. Wij mogen de PVDA en D'66 van harte feliciteren.

................................. Binnenkort is 't weer vier Mei en zal het geloei van de boven-ons-gestelden over 'hen die vielen' en 'dit mag nooit meer gebeuren' weer niet van de lucht zijn.

Fortuyn zal niet herdacht worden bij de plechtigheden, want er zijn nu eenmaal slachtoffers en slachtoffers. Ik ben benieuwd naar de volgende kogel.

Theo van Gogh