(over de aanslag op mevrouw Pieper)


Theo van Gogh, www.degezonderoker.nl

De Nederlandse politie vindt 't heel merkwaardig dat er lieden zijn die ’t onplezierig vinden wanneer hun vrouw door een gek wordt neergestoken. Nog vreemder komt 't de Nederlandse politie voor wanneer iemand wiens vrouw bedreigd wordt er zelf achteraangaat om de terrorist in kwestie op te sporen en aan te geven. Je kunt maar beter je' vrouw laten neersteken en dan gaan zitten wachten tot de politie tijd heeft om langs te komen.

Uit kringen van het Haarlemse Openbaar Ministerie kan worden vernomen dat de meneer die meende dat de Piepertjes verdelgd moesten worden en vooral ook dat Mevrouw Pieper 't licht in haar' ogen niet verdiende, dat die idealist in zijn jonge jaren studeerde in Wageningen, naar eigen zeggen lid en vrijwilliger is geweest van Milieudefensie en geïnteresseerd in onze zogeheten 'milieuproblematiek'.

Zelfs de Telegraaf vond in zijn hoofdcommentaar dat Pieper 'te ver' was gegaan, wat eens temeer duidelijk maakt hoezeer de gekken aan de macht zijn.In Wageningen begint de victorie, dat wil zeggen, die van de opgewekte redders van de mensheid rondom Volkert van der G. En of je ze nu vergelijkt met de Grünen van de Gestapo of de Rote Armee Fraction en of ze nu uit Zeeland komen of uit Bennebroek, afkomstig zijn uit Milieudefensie of Milieuoffensief, 't doet er eigenlijk niet zoveel toe. De moordenaars zijn onder ons en ze houden vooral van dieren.

Ik vraag me af of de Nederlandse justitie ook zo lankmoedig zou reageren als, laat ons zeggen, Mevrouw Rosenmöller zou zijn aangevallen door een idealist van de rechterzijde. Justitie in Haarlem doet grote moeite om de boven-ons-gestelden ervan te overtuigen dat de messensteker in kwestie geen onderdeel uitmaakte van een samenzwering.

Zo ging 't krek eender bij Volkert. Vermoorde boswachters, kapot geprocedeerde boeren en door de AIVD afgeluisterde telefoongesprekken waarin de moord op Pim aangekondigd werd...'t maakt allemaal niet uit; Fortuyn moest dood, Pieper moet dood en zo staan er nog heel wat op de lijst. En zoals de rechters die Volkert aan zijn voor de Fortuyn-aanhang zo beledigend mogelijk lage straf hielpen, uitgekozen waren om hun lidmaatschap van D'66 en PVDA - teneinde het gepeupel nog 'ns goed te laten voelen wie er eigenlijk de baas is in dit land en ookom het linkse actieverleden van die PVDA-rechter als voorbeeld te stellen aan ons allen -, zo zal ook de straf voor deze meneer toch vooral symbolisch zijn. Taakstrafje? Een boete?

Voor de wegbereiders van het klimaat waarin de jacht op de Mevrouw Piepers van deze wereld een hoger doel dient -, voor de messenslijper van Bennekom, voor de PVDA-rechters met hun genoegzaam omschreven 'activistische verleden' -, is 't een hele kick natuurlijk. Mensen worden bang en zoals onkruid steeds weer verdelgd moet worden, zo maait de zeis van Links.

't Is jammer dat Pieper in zijn drift de meneer die zijn vrouw naar het leven stond niet heeft dood geslagen; zou miljonair Roel vrijspraak hebben gekregen wegens noodweer? Vast niet.

Vermoedelijk mag je 't niet hardop zeggen, maar als er een prijs gezet zou worden op het hoofd van Volkert en vervolgens een Fortuyn-aanhanger binnenkort met een mes de grote van der G., hopla!, zomaar dertien steken zal toebrengen, waaronder één dodelijke...hoe traag zouden politie en Justitie dán zijn?
En zou de moordenaar van Volkert ook maar elf jaar krijgen?
De vraag stellen is het antwoord geven; nee dus, zwaardere straffen, grotere verontwaardiging.

De Haarlemse justitie meldt dat de belager van mevrouw Pieper ook meehobbelde bij Volkert's Milieuoffensief. Wie zulks nog verbaast is niet van deze wereld. Inderdaad, de moordenaars zijn onder ons en ze komen altijd van links.

Groen Links - meest ondemocratisch-denkende club van Nederland en immer bereid om dromen van vergelding in een mes om te zetten -, Groen Links zit tot z'n nek in de gelovigen die menen dat mensen geen geld mogen hebben of geen nertsmantels mogen dragen.

De Volkskrant en mevrouw Etty van NRC-Handelsblad kwamen laatst schampere woorden tekort toen HP/de Tijd inzicht gaf in de banden tussen Groen Links en de onverdraagzame voorhoede van de milieubeweging. De boodschappers van de dood marcheren voorwaarts terwijl in de buik van Mevrouw Halsema het nieuwe leven naar de zomer groeit. Ik ben benieuwd naar de volgende moord.

Theo van Gogh