(Door Theo van Gogh, www.degezonderoker.nl)

In NRC-Handelsblad van 29 Maart schrijft Elsbeth Etty: 'Als de verdachte politieke verklaringen aflegt, maakt dat voor de strafbaarheid geen enkel verschil. En de kritiek op Fortuyn van diens politieke tegenstanders heeft geen enkel verband met de moord. Wie zo'n voor het strafproces totaal irrelevant verband suggereert, legt een zware hypotheek op de toekomst van het vrije woord en het democratische debat.' Zoveel stelligheid met vertoon van deftige woorden, 't heeft iets adembenemends.

't Is flauw om Etty's verleden als gelovige van de CPN en letterknecht van De Waarheid vanonder de stoeptegels vandaan te toveren prompt als je 't niet met haar eens bent, maar als 'het vrije woord' en 'het democratisch debat' met zoveel aplomb het gelijk van Mevrouw moeten bewijzen, begint mijn eksteroog te zweren.

Zou 't voormalige aanhangers van 'de dictatuur van het proletariaat' en 'het democratisch centralisme' niet sieren als ze andersdenkenden niet meteen bedreigen met 'de toekomst' van het vrije woord en het democratische debat?

Ik heb al eerder op deze site beweerd dat Volkert vrijspraak verdient op grond van het ongeschreven geloofsartikel dat Tirannen-moord een vinger die de trekker overhaalt, rechtvaardigt. Zou iemand een moordenaar van Hitler willen veroordelen?

Als Volkert's advocaten een lijstje zouden voorlezen bij de Edelachtbaren waarin ze de uitspraken tijdens verkiezingstijd van Melkert (PVDA), Eenhoorn (VVD) en De Graaf (D'66) - 'Op een morgen word je wakker en Le Pen is aan de macht', 'Mussolini', 'Ik wil niet veel zeggen, maar Anne Frank zat hier niet ver vandaan ondergedoken' - onder elkaar zetten om het gelijk van hun cliënt's overwegingen op 6 Mei aan te tonen, kan geen rechter ontkennen dat wat Volkert deed, precies dat was wat een beetje progressieve vriend van de mensheid op dat moment behoorde te doen.

Fortuyn's moordenaar deed op de eerste procesdag niet anders dan verklaren dat in zijn optiek de Goddelijke Kale een gevaar was voor 'de zwakkeren in de samenleving', precies zoals Melkert, Eenhoorn en De Graaf bedoelden en suggereerden, zonder natuurlijk letterlijk een prijs op het hoofd van de neer te schieten tegenstander te zetten. Volkert verdient een lintje. Roeit het Fascisme de wereld uit met wortel en tak, te beginnen onder eigen dak!


Eigen volk eerst.

De D'66-suggestie dat met een Fortuyn aan de macht de treinen weer veewagons vol mensen zouden vervoeren en de laarzen weer zuiden doen marcheren, is zó getikt en kwaadaardig dat je hem alleen bij politieke criminelen zou verwachten; maar het Congres van D'66 applaudisseerde en stampvoette enthousiast na deze inderdaad wel bijzonder doortastende vergelijking. Dus wie ben ik om de naar eigen zeggen fatsoenlijkste partij van Nederland geen oproep tot moord te gunnen?

Er is alle reden om te verdedigen dat Volkert gedaan heeft waartoe De Graaf hem smaakvol dansend op het lijk van een vermoord meisje, opriep. Wie wil weten hoe fel de hetze was die tegen Fortuyn gevoerd werd, herleze voor de aardigheid nog 'ns het hoofdartikel dat ongelukkigerwijs op 6 Mei in Etty's kwaliteitscourant verscheen.

In de maanden die aan de moord vooraf gingen, werd Fortuyn voortdurend als dé belichaming van het Kwaad omschreven, opdat gewone burgers toch vooral doordrongen zouden raken van de gapende afgrond die hen wachtte in geval professor zijn voorspelde winst in macht zou mogen omzetten. In dat klimaat staat allicht een Volkert op. Hoe kan 't dat ik-zei-de-gek twee maanden voor 6 Mei me al afvroeg op deze site wanneer Fortuyn zou worden neergeschoten? Mevrouw Etty zal mij toch geen profetische gaven toedichten?

Je zag 't aankomen. In dat verband is 't aardig om uit de mond van de moordenaar zelf te mogen vernemen dat bewaking van Fortuyn hem zou hebben weerhouden. Die verklaring aan de rechter-commissaris is tot nu toe geheim gehouden, meldde De Telegraaf. Etty, met haar hooggestemde woorden over 'het democratische debat' en 'het vrije woord', rept hier niet over, en dat begrijp ik wel, want een uitgelokte politieke moord is nu eenmaal niet zo deftig.

Volkert gaf op die eerste procesdag de doofpotcommissie Van den Haak een trap na, net als aan Klaas de Vries (PVDA), de schrijftafelmoordenaar op Binnenlandse Zaken die Pim bewaking onthield en zich later zou verdedigen met de historische woorden: 'De Heer Fortuyn zou ons waarschuwen als hij bedreigd werd.'
Rechtse ketters zijn nu eenmaal vogelvrij in Nederland, vooral als ze een bedreiging vormen voor de gevestigde orde. Er is dus alle reden om te blijven zeggen dat de moord op Fortuyn de wens verhoorde van diegenen die hem afschilderden als een toekomstige tiran. Er is dus alle reden om 'de kritiek'- in Mevrouw's woorden - die Fortuyn's tegenstanders op hem uitten als zeer relevant te zien voor het proces. En ik blijf volhouden dat Volkert - met dank aan de Melkerts en de De Graafen - vrijgesproken dient te worden. De rechtstaat van Elsbeth Etty is niet de mijne.

Theo van Gogh