PERSBERICHT

Loosdrecht, 2 augustus 2002

Een van de rechters die zich gaat buigen over de moordzaak-Pim Fortuyn is Nol Vermolen.Vermolen was tot voor kort actief als fanatiek collega-activist van Fortuyns moordenaar binnen het immense netwerk van gesubsidieerde organisaties in Nederland. Als bestuurslid van VluchtelingenWerk Nederland saboteerde hij het Nederlandse asielbeleid en maakte hij misbruik van subsidiegelden.

Vanaf 1 januari 1990 tot 31 december 2001 was hij actief binnen VluchtelingenWerk Nederland als voorzitter van respectievelijk de beroepscommissie en de adviescommissie bestuur. In deze functie was hij samen met zijn directeur Jan Nico Scholten mede-, zo niet hóófdverantwoordelijk, voor criminele activiteiten zoals de aankoop van valse paspoorten voor asielzoekers om naar Nederland te komen1.

Ook misbruik van overheidsgelden is Vermolen niet vreemd. In 1994 ging hij via zijn partner Jan Nico Scholten samen met onder andere de huidige IND-man M. Houthof als waarnemer naar de verkiezingen in Zuid-Afrika. De reis werd met Nederlands belasting gesubsidieerd door de toenmalige minister van Ontwikkelingssamenwerking, Pronk (PvdA)2. Maar voordat Vermolen deze taak op zich nam stelde hij als voorwaarde: eerst een trip naar het Krugerpark3.

Bijna vier jaar nadat de kranten vol staan over de valse-paspoorten affaire wordt hij door de Kroon benoemd als rechter bij de rechtbank in Amsterdam. Daar is hij sinds 22 april 2002 actief.

Maar ook als rechter blijft hij actief in zijn oude bijfuncties zoals docent vreemdelingen- en asielrecht aan de OSR in Utrecht, aan de Universiteit van Nijmegen en aan de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) te Zutphen.

ENKELE VRAGEN
Kan en mag zo'n activist in hart en nieren recht spreken over een collega-activist?
Hoe en waarom heeft het bestuur van de rechtbank, onder leiding van de president R.C. Gisolf, de zaak van Fortuyns moordenaar Volkert van der Graaf aan hem toegewezen?


Misschien kan het hoofd voorlichting van de rechtbank in Amsterdam, Mercedes Grootscholten, het uitleggen... Telefoon: 020-541 2882, fax 020-541 2397.

Stop deze waanzin en geef vrouwe justitia een daadwerkelijke kans.
Peter Siebelt
Horndijk 5
1231 NV Loosdrecht.
Tel: 035-5828088
Fax: 035-5828636