Beste redactie,

 
vandaag gaat de brief in de bijlage naar de advocaat-generaal de heer van Helsdingen van het Ressortsparket van het OM te Amsterdam.
 

Uit wel ingelichte kringen heb ik vernomen dat Volkert v/d G. niet naar buiten mag voor het proefverlof omdat Fred Teeven hem gewoon binnen de gevangenismuren houdt.

Iets wat niet zo verwonderlijk is nadat Volkert v/d G. niet heeft willen meewerken aan het resocialisatieprogramma m.b.t. Terugdringen Recidiverisico (TR)!!!!!

Daarom is het vanaf nu belangrijker om de Voorlopige Invrijheidstelling (VI) van 6 jaar te voorkomen!

De brief in de bijlage verzoekt de advocaat-generaal van het Ressorstparket van het OM te Amsterdam een vordering in te gaan dienen bij de rechter zodat er een goede kans bestaat dat Volkert v/d G. ook zijn Voorlopige Invrijheidstelling (VI) van 6 jaar niet gaat krijgen.

Door het meerdere malen aangetoonde recidivegevaar, wat in deze brief ook diverse malen duidelijk wordt, is er een goede kans dat deze moordenaar van een potentiële Minister President zijn volle straf moet gaan uitzitten, dus geen 12 jaar maar de volle 18 jaar.

Nu anno 2013 is het wel duidelijk dat er in 2003 een politiek proces heeft plaatsgevonden waarvan in eerste aanleg de rechter ontkende dat de democratie schade was toegebracht en dat er geen recidivegevaar was.

In hoger beroep maakte de nieuwe rechter gehakt van deze en meerdere belachelijke uitspraken van de eerste rechter Frans Bauduin, maar op onverklaarbare wijze ging ook bij de nieuwe rechter in hoger beroep de straf niet omhoog terwijl het OM wel levenslang had geëist?

Door dit politiek proces zitten we nu met de brokken want er zijn maar weinig mensen in Nederland die het normaal vinden dat Volkert v/d G. na 12 jaar weer op straat staat en dat zal anders zijn als hij zijn volle straf, 18 jaar, wel gaat uitzitten!

Kortom,  12 jaar is onacceptabel voor ons en zeer veel Nederlanders maar gelukkig zijn er nu door de halsstarrigheid en de nog steeds gestoorde en niet geresocialiseerde moordenaar zelf mogelijkheden ontstaan die ons als nabestaande, vrienden en belanghebbenden nu mogelijkheden bieden om binnen de wet hem de volle 18 jaar te laten uitzitten.

Hartelijke groet,  Hans Smolders uit Tilburg