(Door Pamela Hemelrijk)

Het regent thans weer columns en bespiegelingen over de moord op Fortuyn, en wat me aan die betweters opvalt, dat is dat ze niet alleen ons, maar ook zichzelf een rad voor ogen proberen te draaien. Want allemaal blijven ze die aanslag, tegen beter weten in, beschouwen als iets wat zomaar uit de lucht is komen vallen; als een betreurenswaardig gevolg van de toenemende geweldsspiraal in deze maatschappij, die steeds meer haar toevlucht neemt tot zinloos geweld. En allemaal laten die commentaren de belangrijkste factor krampachtig buiten beschouwing: namelijk de onvervalste lynch-atmosfeer die moedwillig rond Pim Fortuyn was gecreëerd door The Powers That Be.

Want laten we elkaar geen mietje noemen: nimmer, in the history of human conflict, hebben de media en de machthebbers in dit land zich zo eendrachtig uitgesloofd om gans een volk op te hitsen tegen één man. Eentje die nog nooit een vlieg had kwaadgedaan nota bene. Maar dát heeft er niks mee te maken gehad, volgens al die wichtigmachers. Zouden die wichtigmachers ook in volle ernst geloven dat de Kristallnacht een spontane oprisping van Duitse volkswoede is geweest, die geen enkel verband hield met de rabiate anti-joodse propaganda die de burgerij dag en nacht door Goebbles kreeg toegediend? (Kom, laat ik ook de Tweede Wereldoorlog er eens bijslepen. Wat Thom de Graaf en Job Frieszo mogen, mag ik ook. Bovendien vind ik deze vergelijking verdedigbaar; veel meer in elk geval dan hun stupide gezwaai met het dagboek van Anne Frank.)

Ook John Jansen van Galen beschouwt de moord, blijkens zijn column van afgelopen woensdag, hoofdzakelijk als een signaal dat thans het jachtseizoen op alle politici is geopend. Zodat thans (door Fortuyn zijn schuld eigenlijk!) alle politici genoodzaakt zijn zich lijfwachten aan te schaffen, en alle openbare gebouwen als Ford Knox beveiligd moeten worden. En dat we die weg toch zeker ook niet op willen met z'n allen, want we willen toch zeker niet in een politiestaat leven? En dat we dus misschien de occasional moord op het Binnenhof maar voor lief moeten nemen? Omdat het alternatief immers vele malen erger is? Die Jansen van Galen toch. Alsof de moord op Fortuyn vooral te wijten is aan de tekortschietende security in het algemeen. Alsof je moorden als deze alleen kunt voorkomen door het ganse land vol te pleppen met kluisdeuren en elektronische controlepoortjes. Nee van Galen, mafkees, dat snap ik ook wel, dat dát geen oplossing is, en die wordt ook door geen zinnig mens bepleit.

Maar ik weet dan ook een veel betere manier om moorden als deze te voorkomen: als de autoriteiten zich nou eens onthielden van vileine stemmingmakerij tegen eenlingen? Dat zou volgens mij al een slok op een borrel schelen. Want als er niet zo'n hetze tegen hem ontketend was, dan had Fortuyn nu nog geleefd. Dat staat als een paal boven water.
Pim Fortuyn is niet uit de weg geruimd omdat de bewaking het Mediapark niet deugde; hij is uit de weg geruimd omdat hij, zoals Kok ons onophoudelijk op de tv verzekerde, een gevaar voor de samenleving was.

En zal ik u eens wat zeggen? Dat wás hij ook. Nóu en óf hij een gevaar was, meneer Kok, en vooral voor u en de uwen! Voor dát deel van de samenleving. kortom, dat de touwtjes in handen had, en niet van plan was die af te staan aan de eerste de beste relnicht. Nooit is ons polderkartel zo in zijn voortbestaan bedreigd geweest als door Fortuyn. Die kliek had het meest van hem te vrezen, en die kliek blijft dus op mijn lijstje met stip de hoofdverdachte. Want een goeie detective kijkt altijd eerst naar het motief. En die kliek had een kanjer van een motief, waarbij alle andere denkbare motieven volkomen in het niet zinken.

Die politieke old-timers die nu om het hardst roepen dat ze ook lijfwachten nodig hebben, die lopen volgens mij geen spat risico, want hun positie is volstrekt onvergelijkbaar met die van Fortuyn. Niemand heeft er belang bij hen uit de weg te ruimen, want niemand schiet daar iets mee op. Waarom zou je, als rechts-extremist, in godsnaam Melkert liquideren? Je krijgt er gewoon Wouter Bos voor in de plaats! Díe machine dendert wel door, ook zonder Kok en Melkert. Maar Fortuyn was een one-man band, die met één welgemikt schot voorgoed onschadelijk gemaakt kon worden. Geen wonder dat ze een wandelende schietschijf van hem hebben gemaakt. Nee, het enige wat die polderpolitici met Fortuyn gemeen hebben is hun beroep. Maar als morgen Peter R. de Vries wordt vermoord, ga ik dan ook 24-uurs bewaking vragen, omdat ik toevallig ook journalist ben? Nou dan.

Pamela Hemelrijk