Almachtige leiders, u vroeg ons hoe staat het met de overname van Nederland?

Wij mogen stellen: het gaat erg voorspoedig;

- De Islamitische scholen breiden zich in rap tempo uit
- Ook op openbare scholen wordt nu al koranles gegeven
- Alle islamitische organisaties, ook extremistische kunnen hier volledig hun gang gaan
- Er komen meer en meer moskeeën en andere islamitische gebedshuizen
- We hebben al vele islamitische websites waar we naar hartelust onze ideeën uit kunnen dragen, vooral onder de jeugd
- Oproepen tot Jihad kan hier overal, zelfs op internet, wat we dan ook doen
- Wapenverkoop via internet is geen probleem, het is een vrij land
- Hoofddoekjes en mannen met lange jurken bepalen meer en meer het straatbeeld, er lopen zelfs al vrouwen in burkha's
- Onze jongeren lopen gewapend op straat en dat laten ze gewoon toe
- Hoe meer ellende we veroorzaken, hoe meer geld we krijgen
- We hebben al een eigen minister die miljoenen belastinggeld aan ons geeft, we hoeven er niets voor terug te doen
- In de moskeeën hebben we de vrije hand om het fundamentalisme te verspreiden
- We hebben onze eigen tv-zenders waar we ongebreideld onze boodschap mogen uitdragen
- 's Avonds zijn we al aardig de baas op straat in Nederland, nog niet overal, maar daar werken we aan
- De Nederlanders blijven meer en meer binnen, zodat wij nog meer de vrije hand hebben
- De Nederlandse vrouwen en meisjes zien wij als u weet wel gebruiksartikelen en zo gebruiken we ze ook
- We hebben al in diverse steden de Nederlanders tot de minderheid gebracht
- Al aardig wat wijken hebben we al volledig in handen
- De allochtone jeugd heeft de speelveldjes overgenomen
- Wij mogen de Nederlanders voor van alles uitschelden, zij ons niet
- Terroristengeld is hier gemakkelijk onder te brengen
- Onze kinderen kunnen niet gestraft worden, dus die mogen met wapens op straat, zelfs al van 10 jaar, de wetgeving hier is ons bijzonder gunstig gezind
- De autochtone politici gedogen alles, die hebben we al ingepakt
- De politie mag niet optreden, hooguit een goed gesprek voeren
- Er is geen capaciteit bij politie en justitie om verder iets aan onze manier van leven te doen
- Ze noemen ons ook wel draaideurcriminelen omdat je na opgepakt te zijn gewoon weer vrij gelaten wordt, waarna wij weer vrolijk verder gaan
- De infiltratie door onze stromannen in de landelijke politieke partijen gaat steeds verder
- Onze echte criminele activiteiten worden nauwelijks gehinderd door de open structuur van dit land, zodat wapen en drugssmokkel steeds meer toenemen en onze financiering veilig stellen
- We mogen hier wat straatroof betreft onze gang gaan zodat we de bevolking al behoorlijk getraumatiseerd hebben
Ze nemen van alles wat wij uithalen, de schuld op zich, dus wij hoeven niets
- Onze rituelen moeten hier gerespecteerd worden
- Zelfs als we ze voor nog minder dan honden en varkens uitschelden, mogen ze niets doen, want dan zijn zij racisten, tenslotte staat het in de koran en dat is het enige waar wij ons aan houden.
- Dat respecteren ze uiteraard
- Wij mogen nog steeds meisjes besnijden en uithuwelijken
- We mogen onze vrouwen en dochters slaan en binnenhouden
- De kranten mogen niet vermelden welke achtergronden daders hebben
- De criminaliteitscijfers worden angstvallig weggestopt
- Wij hoeven niet te werken, daar zijn de uitkeringen hier voor ingesteld
- We overbelasten de politie zo, dat ze ons toch nooit echt aan kunnen pakken
- Hun BVD is een wassen neus, daar hoeven we dus ook geen rekening mee te houden
- Onze jongens mogen Nederlandse meisjes groepsverkrachten dat wordt toch in de doofpot gestopt
- Als ouders worden we nergens op aangesproken, want dan discrimineren ze
- Wij kunnen fraude plegen zoveel als wij willen
- We kunnen hier zonder problemen extreme en fundamentalistische vertegenwoordiger binnenhalen en hiervoor bijeenkomsten organiseren, zodat wij steeds meer aanhang krijgen
- Alles wordt hier voor ons betaald of vergoedt en daar lijkt geen einde aan te komen
- Als we dreigen en met messen gaan spelen houden ze al gauw hun mond en krijgen we nog meer
- De mensen die werken moeten steeds harder werken voor minder geld, daarom laten wij dat over aan de oorspronkelijke bevolking
- We laten de Nederlanders voor ons werken, zodat wij al onze tijd kunnen besteden aan onze verdere plannen
- We krijgen alles betaald wat we maar eisen
- De economie is dan ook al niet meer was hij nog niet zo lang geleden was, het gaat goed dus
- We kunnen steeds meer mensen hier halen door de immigratiemogelijkheden en het asielbeleid, zeker nu asielzoekers ook hun bruidjes en gommetjes binnen mogen halen
- Bijvrouwen hebben mag niet, maar voor alle kinderen in het land van herkomst krijg je kinderbijslag, als je bijvoorbeeld 20 kinderen hebt in Marokko krijg je zomaar iedere drie maanden ongeveer 6000 dollar, je hoeft daarvoor alleen maar hier te komen wonen
- We zijn al aardig binnen de politie geinfiltreerd, ze hebben gewoon de eisen fiks naar beneden gebracht om ons maar binnen te halen
- We krijgen nu ook alle kansen in het leger
- Het volk protesteert wel, maar de politici laten ze mooi kletsen en vertellen die belastingbetalers dat het hun eigen schuld is
- Nederlanders worden het zat en vertrekken naar andere landen, zodat wij nog meer onze gang kunnen gaan
- Kortom, we houden het goed in de gaten, we hebben dit land al aardig onder controle

Almachtige leider,
wij zullen u op de hoogte houden,

Uw dienaren in Nederland,